1982 – 5(3/4)

De Taqwim al-sihha is een verhandeling over diëtetiek en hygiëne gepresenteerd in de vorm van synoptische tabellen. Elk van deze tafels beslaat twee tegenover elkaar liggende folio's. De verhandeling bevat, naast de inleiding en conclusie, 40 tabellen; deze zijn verdeeld in 7 horizontale banden, elk gewijd aan een ander onderwerp; ze hebben 15 kolommen met variabele breedte, met daarbovenop een titel die de inhoud aangeeft. De 40 tabellen bevatten dus 280 artikelen. De columns zijn respectievelijk gewijd aan de volgende onderwerpen:

1. het bestelnummer.

2. de naam van de behandelde persoon.

3. de aard ervan, bepaald volgens de vier kwaliteiten.

4. de graad ervan, dat wil zeggen de mate waarin het artikel de kwaliteiten behaalt die zijn aard vormen.

5. zijn beste variëteit.

6, 7. het nut en de schadelijkheid ervan. Beide worden gedefinieerd op basis van de gezondheidstoestand van het individu, zijn mogelijke zwakheden, zijn temperament, of op basis van een specifiek orgaan, of op basis van externe omstandigheden.

8. de middelen om de schadelijkheid te neutraliseren.

9. het effect dat uit het artikel voortvloeit.

10, 11, 12, 13. het nut ervan hangt af van het temperament en de leeftijd van de persoon die het artikel gebruikt; van het seizoen en het land die geschikt zijn voor dit gebruik.

14. Autoriteiten geciteerd door Ibn Butlán.

15. Keuzes. In deze column geeft Ibn Butlãn zijn mening en die van de autoriteiten over waar hij mee te maken heeft.

Van de 40 tafels is meer dan de helft (28) gewijd aan voedsel in verschillende vormen. Ibn Butlån analyseert achtereenvolgens de vruchten (I tot en met IV); granen en brood (V t/m VII); groenten (VIII tot XI); melk, zuivelproducten en eieren (XII en XIII); vlees inclusief wild, gevogelte en slachtafval (XIV tot XVI, XVIII en XIX); de vis (XVII); gekookte gerechten (van XX tot XXIV); gebak (XXV); wateren (XXVII); wijnvariëteiten (XXVIII) en achenes (XXX).

In de overige twaalf tabellen worden verschillende aspecten van hygiëne behandeld. Lichaamsverzorging wordt nauwgezet geanalyseerd: verzorgingsproducten (XXVI); baden en ontharen (XXXV); verzorging van tanden (XXXIII, art. 229) en nagels (XXXVI, art. 252, col. 15); massages (XXXVI, art. 247 en 248). We beschouwen de fysieke positie van het individu: slaap en waakzaamheid (XXXII, art. 221 en 224); beweging, rust en sport (XXXIV); en zijn psychologische toestand (XXXI, art. 214-216); de krachten die zijn organisme beheersen: verdrijving en retentie (XXXIII, art. 225 en 226). Er zijn drie artikelen gewijd aan de effecten van muziek (XXXI, art. 211, 212 en 213).

Ook voorzieningen en milieu worden onder de loep genomen: geurig (XXXIV); parfums en aromaten (XXXVII); kleding (XXXVI, art. 250 en 251); zomer- en winterappartementen (XXXVIII, art. 265 en 266); winden, seizoenen en landen (XXXIX en XL).

Het is daarom een opmerkelijk compleet overzicht van alle aspecten die het probleem van het behoud en herstel van de gezondheid kan omvatten, bekeken vanuit het tweeledige perspectief van voeding en hygiëne.

Boven en onder de vijftien kolommen bevinden zich enkele regels met doorlopende tekst die de gehele breedte van de twee folio's beslaan. Deze teksten – die we samen met Ibn Butlån ‘canons’ noemen – zijn min of meer nauw verwant aan het onderwerp van de tabel. Ze behandelen de fundamentele wetten van de diëtetiek en hygiëne. Ibn Butlån geeft ook een groot aantal praktische aanbevelingen.

Hij bespreekt methodologische kwesties en stelt ranglijsten op.

Zoek op de site

Zoekopdracht