1982 – 5(3/4)

Conferentie over de studie, het behoud en de presentatie van het erfgoed van de sterke dranken- en sterke drankindustrie Hasselt, 15 – 18 september 1982

De conferentie is bedoeld om praktische en fundamentele problemen van de studie, het behoud, de restauratie en de presentatie van het erfgoed van deze sector te bespreken, zowel ter plaatse als in een museale omgeving.

De conferentie wordt georganiseerd door:
– het Nationaal Jenevermuseum Hasselt
– het project Industrieel Erfgoed
– de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie)
– de Confrerie van de Hasselte Jenever (Broederschap Hasselt Genève).

De conferentie vindt plaats onder de bescherming van het Internationale Comité voor het Behoud van het Industrieel Erfgoed.

Meer informatie en boekingsformulieren kunt u verkrijgen via:
Nationaal Jenevermuseum Hasselt (Dhr. Wissels)
Thonissenlaan, 75, B – 3500 Hasselt tel. (België) 011/22.60.08
Projekt Industrieel Erfgoed (de heer Linters)
c/o Begijnhof, 59 B – 3800 Sint-Truiden tel. (België) 011/67.65.79.

Informatiedagen “Industrieel Erfgoed” Diepenbeek, oktober – december 1982

Georganiseerd door het Limburgs Universitair Centrum, het Industrieel Project van de Provincie Limburg en de Stad Hasselt.
Informatica: Algemeen Secretariaat van het Limburgs Universitair Centrum, Universitaire Campus, B – 3610 Diepenbeek, Tel. 011/22.99.61.

Vifquain-symposium

Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het Kanaal Brussel-Charleroi wordt op 3 november 1982 in Louvain-la Neuve een symposium gehouden met als thema “Jean-Baptiste Vifquain, architect, stedenbouwkundige en ingenieur” (zie Technologie 4: 19).

De conferenties zullen plaatsvinden in het Collège Erasme, Place Blaise Pascal, 1 te B-1348 Louvain-la-Neuve.

Een tentoonstelling gewijd aan de grote Belgische ingenieur, georganiseerd door het Museum van de Universiteit van Louvain-la Neuve, zal voor het publiek toegankelijk zijn van 15 oktober tot 14 november 1982.

Koninklijke Academie van België

Jaarlijkse wedstrijd 1982

Een prijs van 30.000 BF werd toegekend aan de heer Michel Laffut, assistent aan de Staatsuniversiteit van Luik, voor zijn proefschrift Belgische spoorwegen van 1835 tot 1913.

Camille Liégeois Stichting

De subsidie van 40.000 FB werd toegekend aan de heer Jean-Louis Delaet, verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren van Namen, om hem in staat te stellen een onderzoeksverblijf in Parijs uit te voeren met het oog op de voorbereiding van zijn proefschrift Een voorbeeld van de industriële bloei van de 19e eeuw is de regio van Charleroi.

Zoek op de site

Zoekopdracht