1982 – 5(3/4)

De geschiedenis van de wetenschap en de geschiedenis van de technologie in het hoger onderwijs

We hebben geprobeerd het nut van de twee verhalen voor de praktijk van de wetenschapper en technoloog te evalueren. Maar we zouden dit nut ook voor hun training kunnen onderzoeken. Voor de opleiding van wetenschappers heeft Bachelard bij talloze gelegenheden sterk de nadruk gelegd op het educatieve belang van de geschiedenis van de wetenschap. Laten we bijvoorbeeld deze drie passages nemen uit een van zijn mooiste boeken (Bachelard, 1934): We krijgen daarom toegang tot de fysisch-wiskundige cultuur door de geboorte van de niet-Euclidische meetkunde opnieuw te beleven. Zelfs vanuit een eenvoudig educatief gezichtspunt (…) zal de leerling de waarde van het Galilese begrip snelheid beter begrijpen als de leraar de aristotelische rol van snelheid in beweging heeft kunnen uitleggen. Door deze momenten in het onderwijs te herstellen, vormen we de wetenschappelijke geest in zijn dynamiek en dialectiek.. Sindsdien hebben Franse docenten vaak de vormende waarde van de geschiedenis van de wetenschap geprezen (Brunold, 1957, 1958).

Wat de geschiedenis van technieken voor de opleiding van ingenieurs betreft, de belangstelling ervan is aanzienlijk, wat op merkwaardige wijze contrasteert met de zeer beperkte bruikbaarheid van deze discipline voor de beroepspraktijk van ingenieurs. In het bijzonder is het duidelijk dat de presentatie van de historische reeksen die resulteren in een actueel apparaat over het algemeen de beste manier is om de bijzonderheden van de constructie en werking ervan te begrijpen (Baudet, 1981). Techniekgeschiedenis is daarom een uitstekende educatieve ondersteuning voor technische opleidingen. Het is bovendien en tegelijkertijd een uitstekende introductie op het probleem van de aanvaardbaarheid van nieuwe technieken. Misschien zullen degenen die verantwoordelijk zijn voor onze hogere industriële instituten en onze faculteiten voor toegepaste wetenschappen op een dag inzien dat de introductie van technisch geschiedenisonderwijs niet geheel overbodig is voor de opleiding van ingenieurs in de nieuwe tijden (Basilicum, 1981).

Referenties

G. Bachelard, 1934. – De nieuwe wetenschappelijke geest. Presses Universitaires de France, Parijs (heruitgegeven 1963), 179 p.

J. Basile, 1981. – Ingenieurs van nieuwe tijden. Ds. Eng. België. 3: 19-24.

JC Baudet, 1981. – De historische discipline in de ingenieursopleiding. Proceedings van de AIIBR-conferentie, 24-25 april 1981. APPS, Brussel.

JC Beaune, 1980. – Technologie niet gevonden. Vrin filosofische boekwinkel, Parijs, 285 p.

H. Berr, 1911. – De synthese in de geschiedenis. Albin Michel, Parijs (heruitgegeven 1953), 322 p.

C. Brunold, 1957. – Wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsgeschiedenis. Ds. Geschiedenis Sc.1 0: 193-6.

C. Brunold, 1958. – De rol van de geschiedenis in het onderwijs in de natuurwetenschappen. Ds. Geschiedenis 11: 97 107.

M. Daumas, 1981. – Op zoek naar technologie. Over een werk van Jean-Claude Beaune (op. cit.). Ds. Geschiedenis sc. 34: 171-6.

J. Perrin, 1912. – Atomen. Félix Alcan, Parijs (heruitgegeven 1924), 334 p.

WG Vincenti, 1982. – Controlevolumeanalyse: een verschil in denken tussen techniek en natuurkunde. Technologie en Cult. 23: 145-74.

afbeelding10-4.jpg
Afb. 1. – Tabel XIX van “Taqwim al-sihha”: de ledematen van dieren en hun aard. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I mevrouw 19.990.

Zoek op de site

Zoekopdracht