1982 – 5(3/4)

WP DEZUTTER & M. GOETINCK (1979)
125 jaar Stedelijke Nijverheidsschool.
Stedelijk Museum voor Volkskunde, Brugge, 318 blz.

U kunt onze catalogi over 125 jaar Nieuwe School lezen en lezen, met de volgende titels: “Technologieën die booming zijn voor onze cultuur”.

Ook al heb ik de gelijknamige tentoonstelling (mei / juni 1979) niet kunnen bezichtigen, toch was de lektuur van dit rijkelijk geïllustreerde werkje een boeiende aangelegenheid. Een klein aantal jaren (meer dan 100 jaar) is te danken aan de evolutie van de Bogardenschool en het gebruik ervan door de Nationale School.

In een gedegen en gedetaileerd historisch overzicht wordt om besloten hoe de school omstreeks 1250 werd opgericht door de Broeders Bogarden. Eigenlijk moet u voor al uw vakman-wever van weeskinderen zorgen. Deze functie zou tot na de Franse Revolutie behouden blijven, zij het onder voortdurend wisselend beheer. Er mag worden onderhandeld, dat zij van bij de oorsprong een duidelijke “technische” roeping had.

In de lus van de 16e eeuw ging het beheer over in handen van de Brugse Stadsregie. Na de Franse Revolutie en tot aan haar afschaffing in 1883 zou de school het uitzicht aanvaarden van een weldadigheidsstelling onder het bestuur van de Burgerlijke godshuizen.

From afschaffing van de school, omstreeks 1883 luidde een vrij lopende periode in, vooral gekenmerkd door een juridisch steekspel, waarbij de Stad Brugge uiteindelijk overwinnaar werd. Wordt ze in 1886 tijdelijk ingericht als museum, dan worden de gebouwen in 1891 betrokken door de Stedelijke Academie enerzijds en de Nijverheidsschool eterzijds.

Uit de bespreking valt op te maken, dat deze nijverheidsschool begon in het vaarde van de Academie en uiterst beperkt bleef tot het opleiden van landmeters. Het zal geen verwondering baren, dat de school een mysterieuze start kende: het analfabetisme van de krachtige arbeidersjeugd en het gebrek aan geïnteresseerd voor het volgen van avondkursussen na een vermoeiende dagtaak, waren hier neet vreemd aan.

Deur van toegang tot de hindernis van uw industrie (haven van Zeebrugge…) kon de nijverheidsschool zich stilaan ontdoen van de voogdij van de Stedelijke Academie en opgroeien tot een volwaardige technische school met een uitgebreide waaier aan aktiviteiten. De huidige betekenis van de school is dan ook ruim aan bod.

Verdere bijdragen en de catalogus zijn om toegewijd aan:
– de Loterijen van 1549 en 1574 ten voordele van de Bogardenschool (met illustraties).
– Overzicht van het archief van de Bogardenschool en van de Nijverheidsschool.
– Inventarissen van didactisch materiaal.

Het onderdeel “Techniek als hefboom voor wetenschap en Cultuur”, is van de hand van Prof.ir. JB Quintyn van de RUG

K. van den Akker

Zoek op de site

Zoekopdracht