1988 – 11(1/2)

De ingenieurs van de Renaissance presenteerden zich graag als de voortzetters van Archimedes, van Heron van Alexandrië en van de Griekse mechanica die in 1980 meesterlijk werd bestudeerd in het laatste boek van Bertrand Gille [[B. Gille, 1980. – Griekse mechanica. Parijs.]]. Zo geloofde men zo’n veertig jaar geleden – ook onder historici – nog steeds dat de westerse ingenieur, samen met Leonardo da Vinci, een typisch product was van de Renaissance van de 15e en 16e eeuw. In feite is de ingenieur een karakter dat symptomatisch is voor een andere Renaissance, die van de 12e eeuw.

We kennen in Engeland in de tweede helft van de twaalfde eeuw een interessante groep militaire architecten, genaamd ingenieurs (in het Latijn ingenieurs). In 1157-1158 Ailnoth, dat in 1174 de sterke kastelen van de rebellen zal ontmantelen. Rond 1170, Richard de ingenieur, “de listige man en de voorzichtige architect”. De voorbeelden kunnen worden vermenigvuldigd.

In Frankrijk de eerste ingenieur verschijnt in 1182 in Poitou, dat wil zeggen, laten we opmerken, in een provincie die door het huwelijk van Eleonora van Aquitanië aan de Engelse kroon was gehecht. L'ingenieur is in wezen degene die, met oorlogswerktuigen die doorgaans van hout zijn gemaakt, de verdediging of aanval van een bolwerk voorbereidt. Deze activiteit wordt heel vaak gecombineerd met die van meester-metselaar of architect, gezien het belang van de verschillende houten machines die op middeleeuwse bouwplaatsen werden gebruikt.

Deze verbroedering tussen de functies van architect en ingenieur wordt in de eerste helft van de 13e eeuw perfect geïllustreerd door de beroemde collectie van Villard de Honnecourt, aangezien we, volgens zijn eigen woorden, ‘in dit boek geweldige adviezen kunnen vinden over de grote sterkte van metsel- en timmermachines. Laten we onder deze machines denken aan een zaag aangedreven door hydraulische energie, een machine voor het zagen van palen onder water, een krik voor het heffen van lasten, een trebuchet (de oorlogsmachine), een zogenaamde eeuwigdurende beweging, om nog maar te zwijgen van verschillende gadgets zoals een boog val die automatisch op wild schiet zonder het te missen, of een handwarmer voorzien van een ophanging die de kleine vuurpan continu rechtop houdt.

Er valt nog veel te zeggen en te vinden over deze soms raadselachtige tekeningen van Villard de Honnecourt. Het is een geluk dat dit uitzonderlijke manuscript zojuist is gereproduceerd en becommentarieerd voor een breed publiek [[Villard de Honnecourt, 1986. – Notitieboekje van Villard de Honnecourt. Introductie. & Comm. A. Erlande Brandeburg, R. Pernoud, J. Gimpel & R. Beckmann. Parijs.]].

Het is duidelijk dat deze opkomst van de titel van ingenieur in de tweede helft van de twaalfde eeuw in zijn context moet worden geplaatst en moet worden bekeken in termen van de relaties tussen wetenschap en technologie.

Na de demografische groei en de daarmee samenhangende ontwikkeling van steden is een van de meest opvallende kenmerken van de 12e eeuw ongetwijfeld de implementatie van efficiënte technieken voor het opvangen van energie, de ontwikkeling van transport, de mechanisatie van werk en de verbetering van de landbouw.

Het is duidelijk dat de opsomming eenvoudig is sinds de samenvattingen van Lynn White en Bertrand Gille: moderne exploitatie, vermenigvuldiging van water- en windmolens, aanpassing van deze molens aan verschillende industriële activiteiten, vooruitgang in de ijzermetallurgie, efficiënter ploegen en vruchtwisseling, transformatie van weven , zwaardere ronde schepen van het noorden en de Atlantische Oceaan, overgang van romaanse naar gotische stijl, enz.

Maar, zoals Bertrand Gille opmerkt, dit zijn meer innovaties dan uitvindingen, dat wil zeggen uitvindingen die al heel lang elders zijn gedaan, maar die tot nu toe nooit het onderwerp zijn geweest van brede verspreiding en consistente implementatie.

Uit deze toenemende belangstelling voor technieken blijkt op het eerste gezicht, als ideologisch epifenomeen, het feit dat Hughes de Saint-Victor in de eerste helft van de twaalfde eeuw innoveerde door in zijn classificatie van wetenschappen een integraal onderdeel van de filosofie, de mechanische kunsten (artes mechanisch) of overspelige kunsten (ik herinner me dat in het Latijn ars vrouwelijk is, wat overspel verergert).

Als het daarentegen bedoeld is om zeer lonend te zijn voor de vrije kunsten, dan is deze uiting vanartes volwassenerinae is in werkelijkheid minder pejoratief dan het lijkt. Het verschijnt voor het eerst in een verklarende woordenlijst uit het einde van de 9e eeuw, min of meer verbonden met Martin de Laon. Dit is een valse etymologische relatie tussen enerzijds µγXαvγ,µγXαvikos (machine, mechanica) en anderzijds het Griekse woord µoiXos, in het Latijn moecus wat overspel betekent, dus bedrieglijk.

Verbonden met het grote thema van kunst die de natuur imiteert, is het essentiële idee dat alles wat kunstmatig is, bedrieglijk is in vergelijking met wat natuurlijk is. Maar omdat het werk van kunstenaars of ambachtslieden de natuur probeert te imiteren, is volgens Hugues de Saint-Victor het rationele in de mechanische kunsten een middel, zeker indirect, maar toch een middel om de schepping te begrijpen: het is daarom ook een middel om de schepping te begrijpen. een pad naar God.

Vergeleken met de ontwikkeling van de technieken in deze eerste helft van de 12e eeuw blijft de vernieuwende positie van Hugues de Saint Victor toch traditioneel en dubbelzinnig.

Veel moderner lijktLijst met wetenschappen van de grote Arabische filosoof uit de 10e eeuw, al-Fārābī: organisatie van kennis die vanaf 1150 aanzienlijk succes zal kennen in het Westen, vooral dankzij de aanpassing van de canon van Toledo Dominicus Gundisalvi. Elk van de wetenschappen is onderverdeeld in theoretisch of speculatief en praktisch of actief. Getaltheorie loopt parallel met bijvoorbeeld commerciële rekenkunde. Tot de wetenschappen behoort de wetenschap van machines (wetenschap van techniek): “De wetenschap van machines leert ons de middelen om ons voor te stellen en te vinden op welke manier, afhankelijk van het aantal, natuurlijke lichamen, door welke kunstgreep dan ook, zo kunnen worden gerangschikt dat het gebruik dat we zoeken daaruit voortkomt”. Van deze wetenschap is het theoretische deel algebra, het praktische deel technieken.

Een paar jaar geleden vroeg ik me af of het geluk van het woord ingenieur (ingenieur) in de tweede helft van de 12e eeuw weergalmde de wetenschap van techniek, naar de wetenschap van de machines van het Latijnse al-Fārābī [[G. Beaujouan, 1975. – Reflecties op de relaties tussen theorie en praktijk in de middeleeuwen, in De culturele context van middeleeuws leren. Ed. J. Murdoch & E. Sylla. Dordrecht]]. Het bleek dat de ingenieur werd al in 1086 gevonden in de Domesday-boek, dat wil zeggen ruim vóór de vertaling van al-Fārābī in het Latijn. Het mislukken van dit onderzoek leent zich op zijn minst voor reflectie: of het nu bijvoorbeeld om de rage voor astrologie gaat of om de complementariteit van theorie en actie, de specifieke tendensen van de christelijke samenleving van de twaalfde eeuw gingen vaak in dezelfde richting als Arabische invloeden.

Zoek op de site

Zoekopdracht