1988 – 11(1/2)

DOOR KURSUSSEN

A. ALGEMENE KURSUSSEN

Ilya PRIGOGINE als Isabelle STENGERS (ULB), Evolutie van het wetenschappelijk denken, (15 u.) + (15 u.) (V; ULB).

Jean DE PRINS (ULB), Inleiding tot de wetenschapsgeschiedenis, (10 u.) (F; ULB).

Gérard FOUREZ (FUN), Sociaal-historische problemen van onze gespannen beroepstermen, (15 u.) (V; FUN).

B. BRONNEN IN METHODEN

R. HALLEUX, Problemen met documentatie en documentatie op het gebied van gegevensverwerking (15 u.) (V; UEL).

J.DAVID, Problemen met documentatie en documentatie in technische details, (15 u.) (N; Museum voor oudere technieken en Grimbergen).

De heer de MEY, Cognitieve aspecten van de wetenschapsgeschiedenis, (15 u.) (N; RUG).

A. DUHOUX-TIHON, Inleiding tot de studio van de Griekse wetenschappelijke handschriften, (30 u.) (F; UCL).

H. ELKHADEM, Inclusief alle studies over Arabische natte handdrukken, (met praktische oefeningen) (30 u.) (F; ULB).

C. OPSOMER, Inleiding tot de studio van de westerse wetenschappelijke handschriften van de Middeleeuwen, (30 u.) (F/N; UEL).

R. JANSEN-SIEBEN, Inleiding tot afgeleide artesliteratuur, (30 u.) (F/N; ULB).

A. FELIX, Inleiding tot de studio van de moderne wetenschappelijke handschriften, (30 u.) (F; ULB).

L. WELLENS-DE DONDER, Inleiding tot de studio van de hedendaagse wetenschappelijke handschriften, (30 u.) (F; KB).

J. DE GRAEVE, Inleiding tot de studio van de wetenschappelijke instrumenten (16e-18e eeuw), (30 u.) (F/N; KUL).

K. VAN CAMP, Geschiedenis van de wetenschappelijke instrumenten, 19e-20e eeuws Europa, (10 u.) (N/V; RUCA).

F. LOX, Wetenschappelijke museografie: beheer en restauratie van de wetenschappelijke toestellen, (15 u.) (N; RUG).

J. MERTENS, Archiefstukken omvatten gegevens uit data en technologie, (15 u.) (N; Staatsarchief Brugge).

MT ISAAC, Geschiedenis van het wetenschappelijk boek, (30 u.) (V; UEM).

H. ELKHADEM, Geschiedenis van de wetenschappen en van de genekunde en de Islamische Middeleeuwen (met lezen van Arabische teksten en vertaling), (45 u.) (F; ULB).

J. DENOOZ, Informatica in verband met de geschiedenis van de wetenschappen en de techniek, (15 u.) (V; UEL).

Zoek op de site

Zoekopdracht