1988 – 11(1/2)

DAGBOEK

* 15-10-1988, Leuven:
Educatieve dag en bijeenkomst van de FNRS Contactgroep Geschiedenis van de Wiskunde – Geschiedenis der Wiskunde. Programma: Enkele thema's uit de geschiedenis van de wiskunde, (Instituut voor Wiskunde, Katholieke Universiteit Leuven, Marc de Hemptinne-gebouw, 2 chemin du Cyclotron, Louvain-la-Neuve).

* 18-10-1988/19-10-88, Zutphen:
Internationale Conferentie over “Educatie & Training” met betrekking tot restauratie- en conserveringstechnieken; (Restauratie Conference, Postbus 80, 7200 AB Zutphen, Nederland).

* 18-10-1988/21-10-88, Bologna:
Internationale conferentie over archeometallurgie:
(Centro per lo studio e la conservazione di manufatti di interesse archeologico e artistieke, Facolta di Chimica Industriale, Viale Risorgimento 4, I-40136, Bologna, Italië).

* 12-11-1988, Londen:
Een eeuw Britse ecologie. De bijeenkomst zal worden gehouden in de Royal Entomological Society, Londen, en zal worden gevolgd door de jaarlijkse bijeenkomst van de Institute of Biology History Group; (Richard Bond, secretaris van de IOB History Group, c/o Institute of Biology, zo queensberry Place, Londen SW7 2DZ, VK).

* 14-11-1988/19-11-88, Hannover:
Het vijfde internationale Leibniz-congres. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
Leibniz' relatie tot het verleden, tot de geschiedenis van de filosofie en de wetenschappen; Leibniz en zijn tijdgenoten; Leibniz' positie in de wetenschap van zijn tijd, hedendaagse receptie en verzet, volger en tegenstanders; Leibniz' aanwezigheid in de hedendaagse filosofie en wetenschap; (Kongressbüro, Niedersächsische Landesbibliothek, Waterloosstr. 8, D-3000 Hannover 1, BRD).

* 17-04-1989/19-04-89, Groningen:
Ter gelegenheid van het 375-jarig jubileum van de Rijksuniversiteit Groningen zal daar een conferentie over de geschiedenis van de alchemie worden gehouden (de heer Z van Martels, BA, Schaepmanlaan 15, 9722 NP Gronigen, Nederland).

* 26-06-1989/01-07-89, Amsterdam:
De 13e Internationale Conferentie over de Geschiedenis van de Cartografie. Thema's:
Cartografie tussen kunst en wetenschap?; Kennis en marktmechanisme als impulsen voor Map Publishing; Ontwikkelingen in de thematische cartografie in de negentiende eeuw; Cartografie als onderdeel van het koloniaal bestuur sinds 1750. Daarnaast zal de “open markt”, waarvoor één conferentiedag wordt gereserveerd, voldoende gelegenheid bieden om korte papers te presenteren over de thema's van de conferentie. (Dr. Marc Hameleers, Faculteit Geografische Wetenschappen, Universiteit Utrecht, Postbus 80115,3508 TC Utrecht, Nederland).

* 1989-08, Uittreksel:
Een bijeenkomst over “De geschiedenis van geomagnetisme en aëronomie”, georganiseerd door de International Association for Geomagnetism and Aeronomy. Het programma omvat twee aspecten: 1-wetenschappelijke biografieën in de geowetenschappen en aanverwante disciplines, en 2-papers gerelateerd aan meteorologisch – geofysisch werk van Landsberg en Schone; (Dr. Wilfried Schröder, Hechelstrasse 8, D-2820 Bremen-Ronnebeck, BRD).

Zoek op de site

Zoekopdracht