1988 – 11(1/2)

DIVERSEN

NIEUWE RUBRIEKEN

Wil men de geschiedenis van de technieken en van de wetenschappen bevorderen, dan is het nodig de samenwerking tussen de vorsers te vergemakkelijken en meer bekendheid te geven aan onderzoek, vondsten, publikaties enz. Daarom heeft de Redaktie van Technologie beslist enkele nieuwe rubrieken te openen.

De Breviora (zie blz.) zullen korte meldingen van vondsten mogelijk maken.

De Rogata (zie blz.) zijn vragen die door de lezers gesteld en beantwoord kunnen worden.

In de Dona (zie blz.) zullen de boeken en overdrukken vermeld staan die de Redaktie gekregen heeft, en die niet uitvoerig besproken zullen worden.

Eénmaal per jaar zullen wij in In effectu de lopende projekten i.v.m. de geschiedenis van de technieken of van de wetenschappen opnemen, die ons gemeld werden.

NOUVELLES RUBRIQUES

Si on veut faire progresser l’histoire des sciences et des techniques, il est nécessaire de faciliter la collaboration entre les chercheurs et de donner plus de publicité aux recherches, aux découvertes, aux publications etc. C’est pourquoi la Rédaction de Technologie a décidé d’ouvrir quelques nouvelles rubriques.

DE Breviora (v. p. ) permettront de publier brièvement l’une ou l’autre découverte.

DE Rogata (v. p. ) sont des questions qui peuvent être posées par les lecteurs, et auxquelles les lecteurs peuvent répondre.

Dans les Dona (v. p. ) nous mentionnerons les livres et tirés-à-part que la Rédaction a reçus, mais dont Technologie ne publiera pas de compte-rendu.

Une fois par an, nous mentionnerons dans In effectu, les recherches en cours portant sur l’histoire des sciences ou des techniques, qui nous auront été signalées.

ROGATA

Vaak zoeken wij naar een boek of een antwoord op een vraag(je), maar weten wij niet wie ons kan helpen. Daarvoor deze nieuwe rubriek. Hebt U vragen, stel ze dan duidelijk en bondig, en stuur ze naar de Redaktie. Indien U het antwoord kent op een van de gestelde vragen, stuur ze dan eveneens naar de Redaktie.

ROGATA

Il nous arrive souvent de chercher un livre ou une réponse à une question, sans savoir qui peut nous aider. C’est pour cette raison que Technologie ouvre cette rubrique des « Rogata ». Si vous avez des questions, posez-les clairement et brièvement, et envoyez-les à la Rédaction. Si vous connaissez la réponse à une des questions posées, envoyez-la également à la Rédaction.

88.1 – De oudste melding van een huishoudelijke wasmachine in België is tot nu toe 1848 (zie J. DAVID, Wassen en strijken, Grimbergen, 1988: 27) Kent iemand er oudere?

– La plus ancienne mention d’une machine à laver de ménage en Belgique date jusqu’à présent de 1848 (v. J. DAVID, Wassen en strijken, Grimbergen, 1988: 27). Quelqu’un en connait-il de plus anciennes?

88.2 – Het Museum voor de Oudere Technieken (Grimbergen) zoekt naar een aantal jaargangen van het Bulletin du Musée de l’Industrie, naar het Recueil des marques de fabriques en naar het Recueil des brevets d’inventions. Tel.02/269 67 71.

– Le Museum voor de Oudere Technieken (Grimbergen) cherche certaines années du Bulletin du Musée de l’Industrie, le Recueil des marques de fabriques en de Recueil des brevets d’invention. Tél. 02/269 67 71.

88.3 – Te koop Technology and Culture 25 (1984) 1-4, 26 (1985) 1 : 500 F. (tel. 02/269 67 71).

DONA

Frisches Wasser. Kulturgeschichtliche Aspekte der häuslichen Wasserversorgung in Schleswig-Holstein seit dem Mittelalter, Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, 1987. 63 p., ill., 25 x 20 cm.

Zoek op de site

Zoekopdracht