1984 – 7(1)

JEAN-PHILIPPE DE LIMBOURG EN DE THEORIE VAN CHEMISCHE AFFINITEITEN

Michelle GOUPIL-SADOUN
CNRS-onderzoeker, Centre A. Koyré, Parijs

Samenvatting

Jean-Philippe de Limbourg heeft door zijn Proefschrift over chemische affiniteiten (1761).

Abstract

Jean-Philippe de Limbourg heeft in zijn Dissertation sur les affinities chymiques (1761) bijgedragen aan de verspreiding onder scheikundigen van het begrip affiniteit, een tijd waarin er op dit gebied een tegenstelling bestond tussen de opvolgers van Newton en de discipelen van Stahl.

Jean-Philippe de Limbourg, arts en scheikundige, werd in 1726 in Theux geboren in een oorspronkelijk Limburgs gezin en vestigde zich vanaf het begin van de 16e eeuw in de regio Luik. Het behoort dus, ondanks zijn naam, tot het “grote” land Luik.

Ik zal hier niet aandringen op biografische vragen. Ik wil er alleen op wijzen dat mijn informatie over dit onderwerp is ontleend aan de bron van de studies van de heer Florkin (1954), gepubliceerd in Geneeskunde en artsen in het Pays de Liège. Ik had niet de eer hem te ontmoeten en het is door dit enkele citaat dat ik mezelf heel bescheiden kan associëren met het eerbetoon aan deze grote geleerde.

Jean-Philippe de Limbourg is vooral bekend om zijn studies over de analyses en genezende eigenschappen van Spa-water en ook om zijn beroemde Proefschrift over chemische affiniteiten, gepubliceerd in 1761, wat het hoofdonderwerp van deze presentatie is,

Om de waarde van dit werk te kunnen waarderen, lijkt het mij interessant om eerst de wetenschappelijke opleiding in aanmerking te nemen die de auteur heeft genoten.

Zijn vader Robert (1687-1742) had de cursussen gevolgd van de beroemde Hermann Boerhaave in Leiden, voordat hij in 1710 als arts in Reims werd toegelaten. Jean-Philippe studeerde ook medicijnen en andere wetenschappen in Leiden, onder leiding van 'Albinius , en de Newtoniaanse natuurkundige Peter van Musschenbroek. Hij werd op 16 september 1746 in Leiden als arts aangenomen. Het jaar daarop kwam hij naar Parijs om lessen te volgen bij Jacob Winslow en GF Rouelle. Uiteindelijk vestigde hij zich in 1748 in Theux, dat hij verliet om tijdens het waterseizoen in Spa te verblijven.

Uit deze korte presentatie zullen we ons herinneren dat Jean-Philippe de Limbourg indirect onderwijs ontving van Boerhaave, dat van de orthodoxe Newtoniaanse natuurkundige van Musschenbroek en de anti-Newtoniaanse scheikundige GF Rouelle. Hij werd ongetwijfeld door hen opgeleid in de experimentele methode, omdat zij, ondanks hun meningsverschillen op andere punten, allemaal aanhangers van deze methode waren.

In 1758 stelde de Academie van Rouen het volgende onderwerp voor voor de prijs: “Het bepalen van de affiniteiten die worden gevonden tussen de belangrijkste gemengde, zoals M. Geoffroy begon, en het vinden van een fysisch-mechanisch systeem voor deze affiniteiten.

De Academie ontving verschillende memoranda, maar geen enkele behandelde de kwestie in zijn geheel en, zoals de redacteur van het Journal des Savants schreef:

In sommige gevallen werden de verwantschappen tussen de belangrijkste gemengde groepen bepaald, waarbij het eerste deel van de vraag werd beantwoord, maar het tweede nauwelijks werd aangestipt; in andere memoires behandelden de auteurs het mechanisme van affiniteiten, maar ze zagen het chemische deel enigszins over het hoofd, dit is het oordeel van de Academie van Rouen. Ook was deze Compagnie van mening dat zij, in een onderwerp dat zo belangrijk en zo moeilijk perfect te behandelen was, zich moest losmaken van de gewone strengheid van de Academische Wetten, en dat de eerlijkheid vereiste dat de prijs werd verdeeld, dat de prijs voor de helft werd toegekend degene die het beste met het chemische deel had omgegaan, en dat de ander werd overgeleverd aan degene die met meer succes aan het puur fysieke deel van de kwestie had gewerkt» [[ Journal des Sçavans, jaar 1762, Parijs, 1762, p. 295. ]].

Dit is hoe Jean-Philippe de Limbourg[[Ibid, p. 295, “M. de Limbourg, doctor in de geneeskunde uit Theux, in het Pays de Liége”. ]] ontving de prijs voor het chemische gedeelte en de Geneefse Georges-Louis Lesage, filosoof en wiskundige, ontving deze voor het fysische gedeelte.

In 1761 publiceerde Limbourg de tekst van zijn “Dissertatie”, vergezeld van een samenvatting van de theorieën ontwikkeld door zijn medelaureaat.

Voordat we het proefschrift van onze held analyseren, en om dit werk te situeren in de geschiedenis van de affiniteitstheorie, zullen we snel een beeld schetsen van laatstgenoemde.

Zoek op de site

Zoekopdracht