1983 – 6(4)

Deze levering van "Technologie" herdenkt de oprichting, in 1933, van het Belgische Comité voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Dit vijftigjarig jubileum is de gelegenheid voor een samenwerking tussen de Review en de Commissie, met als eerste resultaat de publicatie, in dit notitieboekje, van “Bibliografische aantekeningen”, die nu een integraal onderdeel zal uitmaken van "Technologie".

Genoemd nummer busje "Technologie" Herdenkt de oprichting in 1933 van het Belgisch Komitee voor de Geschiedenis der Wetenschappen. Dit tiende lustrum bracht de bijdrage tot stand tussen het Tijdschrift en het Komitee, met als eerste gevolg het verschijnen in deze aflevering van de “Bibliografische Nota’s”, die uiteindelijk deel zullen volgen van "Technologie".

Deze uitgave van "Technologie" herdenkt de oprichting, in 1933, van de Belgische Commissie voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Dit jubileum markeert het begin van een samenwerking tussen de Review en de Commissie, waarvan de eerste vrucht de publicatie hierin is van de “Bibliografische gegevens” die voortaan een integraal onderdeel van zal zijn "Technologie".

SAMENVATTING INHOUD INHOUD

DIVERSEN

De Belgische Commissie voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

Het Belgisch Komitee voor de geschiedenis der wetenschappen

Het Belgische Comité voor de Geschiedenis van de Wetenschap

GH Ouder. – Oude documenten met betrekking tot amfibieën en reptielen in België.
I. De slangenbezweerder van Orolaunum

BEOORDELINGEN

Zoek op de site

Zoekopdracht