1978 – nr. 2 – juni

Techn. Brux. 1:41-49 (1978)

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CONSERVATION OF INDUSTRIAL MONUMENTS

eerste resultaten

Adriaan Linters
Medewerker Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg

Overzicht

Third International Conference on the Conservation of Industrial Monuments: premiers résultats.

La T. I. C. C. I. M. s’est tenue en Suède du 30 mai au 5 juin 1978. L’auteur (qui fut le seul participant belge à cette importante manifestation) décrit les travaux réalisés lors de la Conférence, et énumère les résultats, dont le principal est sans doute la création de l’I. C. C. I. H., International Commitee for the Conservation of Industrial Heritage.

Abstract

Third International Conference on the Conservation of Industrial Monuments: first results.

The T. I. C. C. I. M. was held in Sweden from 30 May to 5 June 1978. The author, who was the only Belgian attending this important meeting, describes here the work done during the conference and its results, the principal being, no doubt, the creation of the I. C. C. I. H., International Commitee for the Conservation of Industrial Heritage.

T. I. C. C. I. M.

Sedert enkele jaren groeide de aandacht voor het industriël milieu in tal van landen, zowel vanuit het oogpunt van de konservatie van bepaalde elementen, als vanuit historisch-dokumentair oogpunt. Groot-Brittanië was één der pioniers op dit gebied. Reeds meer dan 20 jaar geleden werden in dit land pogingen ondernomen om industriële monumenten wettelijk te laten beschermen.

Vervolgens breidde deze bezorgdheid voor het industriëel erfgoed zich uit over steeds meer landen. Uitgebreide onderzoeksprojekten werden sindsdien opgezet in de meeste Europese landen, de USA en Japan.

Op dit ogenblik bemerken we een accent-verschuiving, welke zich manifesteerd zowel op het vlak der konservatie-beweging, als op het vlak van het historisch onderzoek.

Konservatie beperkt zich niet meer louter tot het behoud van individuele objekten, maar houdt zich meer en meer bezig met de omgeving en met het milieu, dat een uitdrukking is van vroegere gemeenschappelijke en estetische idealen, en dat een beeld geeft van de sociale verhoudingen en van het groepsleven uit het verleden.

Terzelfdertijd evolueert het socio-historisch onderzoek naar een studie van sociale groepen in verschillende situaties, naar een studie van de basis-groepen in de maatschappij (i.p.v. de grote figuren).

Beide evoluties kunnen elkaar ontmoeten in de materiële resultaten van dit groepsleven: de bebouwde omgeving.

Via studiegroepen en dank zij het belang dat aan deze inhoudelijke en wetenschappelijke evolutie geschonken wordt door de massamedia, werd/wordt het brede publiek gestimuleerd de eigen omgeving aan een onderzoek te onderwerpen.

Die eigen omgeving, zoals we die thans ervaren, werd in zijn vormgeving en verhoudingen veelal bepaald door de voorbije industriële evolutie.

Zoek op de site

Zoekopdracht