1978 – nr. 2 – juni

De opdracht van een spoorwegmuseum is veelzijdig: het roept het verleden voor de geest, een verleden geladen met de betovering van de romantiek en met de durf van de pioniers; het vormt ook een bijdrage tot de historische, wetenschappelijke en ekonomische ontwikkeling van het land waarin de spoorwegen een zo belangrijk aandeel hadden. In twee zalen wordt getracht die functie te vervullen.

België was het eerste land op het Europese kontinent dat een spoorverbinding tot stand bracht en Belgische technici en industriëlen zagen onmiddellijk het belang in van die nieuwe uitvinding. Al in december 1835 kwam een Belgische lokomotief op de sporen en Belgische technici brachten heel wat verbeteringen aan de spoorweguitrusting aan. Namen als De Ridder, Walschaerts en Belpaire werden over de hele wereld bekend.

De bezoeker van het spoorwegmuseum wordt onmiddelijk getroffen door een lokomotief die de naam draagt « Land van Waas ». Die naam kreeg hij omdat hij van 1842 tot 1896 treinen sleepte op de lijn Gent-Antwerpen door het land van Waas. Rond deze authentieke Belgische lokomotief staan nog enkele maketten van andere lokomotieven zoals « De Belg », de eerste lokomotief van Belgisch fabrikaat die op de sporen kwam. Bovendien staan er nog tientallen maketten van allerhande goederenwagens en reizigersijtuigen, een boeiend stuk spoorweggeschiedenis en tegelijkertijd een aantrekkelijke verzameling.

Foto Museum van de Spoorwegen – Photo Musée des Chemins de Fer
Algemene kijk op het museum
Vue d’ensemble du musée

Maar niet alleen de lokomotieven, wagens en rijtuigen zijn belangrijk voor een spoorwegexploitatie, ook de spoorbedding en de seininrichting ondergingen een hele evolutie in de spoorweggeschiedenis. Die evolutie wordt in het museum geïllustreerd door modellen van verschillende spoorstaven en dwarsliggers alsook een mechanisch seininrichtingsgestel voor het bewerken van seinen en wissels.

De tweede zaal van het museum is weliswaar minder spektakulair dan de eerste, maar toont daarentegen meer het menselijk aspekt van een maatschappij die vanuit een pioniersonderneming stilaan gegroeid is tot een modern bedrijf. Befaamde Epinal-prenten evokeren de sfeer uit de eerste periode: verbijstering en entoesiasme van de bevolking bij het zien van de nieuwe uitvinding die diligence en paard kwam vervangen.

Ook de spoorwegman zelf werd daarbij niet vergeten, want treinen rijden niet zonder mensen die dat hele raderwerk bedienen. Aan de hand van foto’s van personeelsleden en van oude uniformen en onderdelen van dienstkledij wordt een stukje modegeschiedenis getoond. Om dat alles af te ronden werden dan nog allerhande voorwerpen samengebracht die enig verband houden met de spoorwegen. In die toonkasten liggen dan herdenkingsmunten, spoorwegkaarten uit verschillende perioden, jaarboeken en reisgidsen, kleine voorwerpen om even bij te dromen over een verleden waarover de glans van de romantiek is gelegd.

Zoek op de site

Zoekopdracht