1978 – nr. 2 – juni

KRISIS EN TECHNOLOGIE

Welke invloed zou de krisis, die nu wel degelijk heerst, uitoefenen op de technologie, of omgekeerd? Deze vraag houdt ons bezig, en de geschiedenis kan ons erover inlichten.

Meer dan eens heeft men inderdaad kunnen vaststellen dat oorlogen en andere ongelukkige toestanden geleid hebben tot belangrijke technische nieuwigheden.

Om ons te beperken tot de laatste wereldoorlog, kunnen wij als voorbeelden aanhalen: de radar en het reaktievliegtuig, de ontwikkeling van de kunstvezels, de telekommunikaties, de kernenergie, de raket, de synthetische insecticides, het begin van de informatica, de operationele onderzoek…

Deze vooruitgang van het goede door toedoen van het slechte kan door de modernen van opvatting benaderd worden op Hegeliaanse denkwijze, terwijl zij die menen dat in de filosofie niets nieuws onder de zon is, erover kunnen denken volgens de opvattingen van Heraclitus van Efeze. In de Stede Brussel, wiens naam wij in ons tijdschrift dragen, kan men er ook de zegerijke strijd in zien van St Michiel tegen de draak.

Doch welke ook onze persoonlijke interpretatie weze, het is een feit dat socio-ekonomische moeilijkheden later de technische ontwikkeling hebben bevorderd.

Pogingen om de toekomst op te bouwen vanuit onderzoek van gebeurtenissen in het verleden, zouden kunnen leiden tot een nieuw optimisme, maar eventueel ook tot een definitief pessimisme.

Zoek op de site

Zoekopdracht