1978 – nr. 2 – juni

BEMERKINGEN BETREFFENDE DE GROEPEN WAARIN WIJ BETROKKEN WAREN

Aims and techniques of conservation of historic industrial structures and equipment: legislation, planning, finance

(Voorz. A. Linters, Gent; sekret. T. Lindveit, Oslo; openingsrede door N. Cossons, Ironbridge)

Deze groep bleek in staat een overzicht samen te stellen van de juridische en financiële problemen verbonden aan de konservatie van het industriëel erfgoed. Hieruit vermelden we vooral:
– Voor de bescherming van het onroerend industriëel erfgoed bestaan in essentie nergens zware juridische problemen. De bestaande problemen zijn eerder van financiële aard (er wordt steeds voorkeur gegeven aan restauratie en konservatie-subsidies voor « normale » monumenten) en van planning-aard (door de grootschaligheid van de meeste relikten).
– Roerend patrimonium kan in de meeste landen slechts wettelijk beschermd worden als onroerend door bestemming, deel uitmakend van een beschermd onroerend pand (en vaak vormen de voorwerpen dan nadien een probleem voor adaptive re-use). In de meeste landen (doch niet in België) bestaat een Nationaal Museum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Techniek, dat in staat blijk bedreigde roerende objekten op te vangen. Als voorbeeld werd tevens het Engelse « Fund for the Preservation of Historic Technology » aangehaald, dat beheerd wordt door het Science Museum, en dat tot 50% tussenkomt in de aankoop- en restauratiekosten van roerende industriëel/technologische objecten, welke nadien een museologische en/of publieke bestemming krijgen.

Zoek op de site

Zoekopdracht