WETENSCHAP IN HET LICHT VAN HAAR GESCHIEDENIS – 2021

Zoals elk jaar organiseren de CNHS en de Bibliothèque des Riches-Claires de conferentiecyclus “Wetenschap in het licht van haar geschiedenis”.
Deze conferenties zullen plaatsvinden in de lokalen van Riches Claires, Riches Clairesstraat 24 in 1000 Brussel, van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Avec le soutien de la Commission communautaire française

Programma

Dinsdag 2 februari 2021
Hospices. Oud worden in Brussel tussen 1830 en 1914, door Sophie Richelle (ULB)

In de 19e eeuw zijn er geen hospices voor ouderen uitgevonden. Dit is echter het moment voor een nieuwe configuratie van de ervaring van ouderdom in instellingen. Vanuit de archieven van de vijf openbare hulpverleningsinstellingen in de stad Brussel onderzoekt Sophie Richelle tussen 1830 en 1914 deze unieke vorm van zorg. Ontworpen, gebouwd en ingericht voor de specifieke opvang van ouderen, informeren deze hospices ons over wat destijds werd begrepen en gedefinieerd als ouderdom; op wat als zijn ervaring werd verwacht, waargenomen en ervaren.
Bekijk hier de conferentie: https://www.youtube.com/watch?v=D5_VBJBw1Zw

Dinsdag 2 maart 2021
Afwaswater observeren of hoe Agnes Pockels de wetenschap van oppervlakken in haar keuken grondvestte door Brigitte Van Tiggelen (Memosciences, Science History Institute-Philadelphia)

Portret van Agnes Pockels door Caroline Pockels, 1892, TU Braunschweig (Brusnwick, BRD)

In 1893 kreeg Agnes Pockels (1862-1935) toegang tot een laboratorium aan de prestigieuze Universiteit van Göttingen om haar onderzoek naar oppervlakteverschijnselen voort te zetten. Agnes sloeg het aanbod af, met het argument dat het haar plicht was om voor de afnemende gezondheid van haar ouders te zorgen. Hoe had een jonge vrouw, die na haar vijftiende geen onderwijs kon volgen, de aandacht kunnen trekken zodat haar een dergelijk aanbod werd gedaan? En hoe kunnen we haar beslissing verklaren terwijl ze had kunnen profiteren van onderzoeksomstandigheden die tot de beste in Duitsland behoorden? De presentatie wil verder gaan dan wat vaak werd gepresenteerd als een onvermijdelijk offer in de context van de rol van de vrouw in die tijd, en de manier benadrukken waarop Agnès Pockels integendeel gebruik kon maken van de geboden mogelijkheden. voor haar zijn status, zijn familie en zijn keuken.

Bekijk hier de conferentie: https://www.youtube.com/watch?v=VR4P9vrSWtM

Dinsdag 27 april 2021
Het ordenen van de diversiteit van het leven door de Arabische geleerde al-Ğāḥiẓ (776-868). Een geschiedenis van de middeleeuwse Arabische zoölogie door Meyssa BEN SAAD (CNRS/Parijs Diderot Universiteiten)

Kitâb al-Hayawân [Het Boek der Dieren] door al-Gâhiz, eind 14e eeuw, Syrië, Biblioteca Ambrosiana de Milan, mevrouw Arab. B.54, f.36
Kitâb al-Hayawân [Het Boek der Dieren] door al-Gâhiz, eind 14e eeuw, Syrië, Biblioteca Ambrosiana de Milan, mevrouw Arab. B.54, f.36


Al-Ğāḥiẓ, een grote Arabische prozaschrijver en theoloog die leefde onder de Abbasiden-dynastie, een periode van intense wetenschappelijke en filosofische activiteit, is ook een natuuronderzoeker wiens literaire dimensie van zijn werk de wetenschappelijke dimensie voor het nageslacht heeft gedomineerd.
Door middel van een historische en gecontextualiseerde lezing, die ons uitnodigt om een waardevollere plaats te geven aan de geschiedenis van de middeleeuwse levenswetenschappen en de Arabische zoölogie in het bijzonder, stellen we voor om de organisatie van de levende wereld en dieren in al-Ğāḥiẓ te onderzoeken. We zullen de belangrijkste zoölogische groepen presenteren die door de auteur zijn gedefinieerd, het classificatieproces ter discussie stellen en zijn interpretatie van de eenheid en diversiteit van levende wezens bespreken.
Bekijk hier de conferentie: https://www.youtube.com/watch?v=GYU8oEyt940

Dinsdag 11 mei 2021
Het geslacht van monsters: geslacht en seksualiteit van mens-dier-hybriden in wetenschappelijke verhandelingen van Albert de Grote tot Linnaeus door Antonella Sciancalepore (UCLouvain)

Cynocephales genaamd mastiens, Roman de tout chivalrie, Parijs, BNF, Frans 24364, f. 66v
Cynocephales genaamd mastiens, Roman de tout chivalrie, Parijs, BNF, Frans 24364, f. 66v

Antropomorfe monsters, zeer aanwezig in wetenschappelijke teksten uit de middeleeuwen en de renaissance, roepen een aantal vragen op, vooral met betrekking tot hun seksualiteit en geslacht. Bronnen uit de klassieke oudheid en teksten over de bijbelexegese brachten het beeld over van centauren en faunen die hun seksualiteit als destructief wapen gebruikten; De middeleeuwse literaire traditie maakte van de seksualisering van vrouw-dier-hybriden een instrument om een exotisch en verleidelijk Elders te vertegenwoordigen.
Het is in deze context dat de conferentie voorstelt om zoölogische en geografische teksten te onderzoeken die ook de kwestie van het geslacht van monsters behandelen, om de verrassende aspecten te verklaren maar ook om ze dichter bij de mens te brengen.

Zoek op de site

Zoekopdracht