Sophie Germain oftewel. Auguste Le Blanc (1776-1831)

180px-germain.jpg

  • Marie-Sophie Germain werd geboren op 1 april 1776 in Parijs. Haar vader Ambroise-François Germain was een actieve plaatsvervanger van de Derde Stand in de Grondwetgevende Vergadering van 1789. Hij zorgde ervoor dat zijn dochter thuis bleef en Sophie Germain bracht haar jeugd door in de bibliotheek van haar vader.
  • Het was op 13-jarige leeftijd dat Sophie Germain een passie voor wiskunde ontdekte door het verhaal van Archimedes' leven te lezen. Ze las alles wat ze maar te pakken kon krijgen en ontwikkelde haar eigen vertalingen van bepaalde klassieke werken. Er wordt zelfs gezegd dat ze 's nachts opstaat om bij kaarslicht te studeren. Haar vader probeert haar ervan te weerhouden zich tot een ‘mannelijk’ beroep te wenden door de kaarsen in beslag te nemen, maar geconfronteerd met haar vastberadenheid stemt hij er uiteindelijk mee in haar te steunen.
  • Op 19-jarige leeftijd slaagde Sophie Germain erin cursusnota's te bemachtigen van de nieuw opgerichte École Polytechnique. Omdat de school gereserveerd was voor mannen, kon ze er niet studeren en daarom begon ze onder de naam Antoine Auguste Le Blanc een correspondentie met bepaalde leraren, waaronder de grote wiskundige Joseph-Louis Lagrange.
  • Professor Lagrange is zo onder de indruk van de reflecties van Antoine Auguste Le Blanc dat hij besluit hem voor te stellen aan Carl Friedrich Gauss, de grootste wiskundige van die tijd. Gauss is ook onder de indruk van het werk van “Antoine” over de stelling van Fermat.
  • Buiten de getaltheorie is Sophie Germain, die nu onder haar eigen naam verschijnt, geïnteresseerd in een trillingsfenomeen dat in 1807 werd ontdekt door de natuurkundige Ernst Chladni: door zand op een koperen schijf te strooien en met een boog te wrijven, verkreeg hij geometrische figuren. Om dit fenomeen te verklaren, schrijft het Institut de France een wedstrijd uit over de wiskundige formulering van elastische oppervlakken. Sophie Germain probeert al meer dan tien jaar dit probleem op te lossen.
  • In 1816 was zij de eerste vrouw die een Academieprijs won en vervolgens op eigen verdienste de zittingen ervan bijwoonde. Sophie Germain verzette zich tegen een bekende wiskundige uit die tijd, Siméon Denis Poisson, die (ten onrechte) de voorkeur gaf aan een moleculaire benadering van het fenomeen. Ze slaagde er echter in een oplossing voor te stellen en de jury kende haar een gouden medaille toe. Maar Sophie komt niet opdagen om het in ontvangst te nemen, omdat ze vindt dat de jury haar werk niet op de juiste waarde heeft beoordeeld, onder meer omdat ze een vrouw is.
  • Ze zette haar onderzoek nog steeds voort, maar de memoires die ze in 1825 indiende, werden door de jury genegeerd. In deze jury zat inderdaad Poisson! De resultaten van zijn werk hebben niettemin talloze verwezenlijkingen mogelijk gemaakt, waaronder de Eiffeltoren.
  • Ze stierf op 27 juni 1831 als slachtoffer van borstkanker, net voordat de Universiteit van Göttingen haar op voorstel van Carl Friedrich Gauss een eredoctoraat verleende.

Zoek op de site

Zoekopdracht