Clara Immerwahr-Haber (1870-1915)

Clara Immerwahr-studente
Clara Immerwahr-studente
 • Clara Immerwahr werd geboren op 12 juni 1870 in Wojczyce (Polen). Ze is de dochter van Philipp Immerwahr, een industrieel met een passie voor scheikunde. Tot 1877 volgde Clara Immerwahr thuis les bij haar broers en zussen. Daarna sloot ze zich aan bij een meisjesetablissement. In 1890, toen 20 jaar oud, verloor Clara haar moeder. Dat jaar verhuisde ze met haar vader naar Breslau (nu Wroclaw in Polen).
 • In 1896 ging Clara naar de Universiteit van Breslau om natuurkundecursussen te volgen. Een jaar later slaagde ze voor het examen en ging daar scheikunde studeren. Daarna begon ze samen te werken met Richard Abegg.
 • 1900 was het jaar waarin Clara Immerwahr haar proefschrift in de scheikunde over de oplosbaarheid van zware metalen verdedigde. Er wordt gezegd dat de openbare verdediging van zijn proefschrift een echt publiekssucces was. Ze is zelfs de eerste die in Duitsland een doctoraat in de scheikunde heeft behaald.
 • Op 3 augustus 1901 trouwde Clara Immerwahr met de scheikundige Fritz Haber die ze tien jaar eerder op de universiteit ontmoette. Ze verhuisden naar Karlsruhe omdat Fritz daar hoogleraar technische chemie was. Tijdens de eerste jaren van haar huwelijk assisteerde Clara Immerwahr haar man bij zijn werk.
 • In 1902 kregen ze een zoon, Hermann. Clara Immerwahr is huisvrouw en klaagt over deze situatie in brieven aan haar vriend Richard Abegg.
 • In 1905 bedankte Fritz Haber Clara, zijn vrouw, voor haar “discrete medewerking” ter gelegenheid van de publicatie van een handboek over de thermodynamica, dat getuigt van het wetenschappelijke werk dat Clara Immerwahr dagelijks verricht. Eveneens in 1905 begon Clara lezingen te geven over “chemie in de keuken”.
 • Vijf jaar later, in 1910, hield Clara Immerwahr lezingen over ‘Natuurwetenschappen thuis’. In 1911 verhuisde Clara naar Berlijn omdat Fritz Haber werd benoemd tot directeur van een instituut.
 • Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog was Fritz Haber wetenschappelijk adviseur van het Ministerie van Oorlog en als scheikundige verantwoordelijk voor de ontwikkeling van massawapens. Voor Clara Immerwahr is de ontwikkeling van deze gevechtsgassen “een teken van barbarij die de chemie corrumpeert, een discipline waarvan de missie het is om de verschillende aspecten van het leven te verhelderen”. Ze nam echter deel aan dit onderzoek dat op 22 april 1915 leidde tot de eerste gasaanval in de militaire geschiedenis in Vlaanderen.
 • Op de avond van 1 mei 1915 schoot Clara Immerwahr zichzelf in het hart met het dienstwapen van haar man; ze stierf de volgende dag, 2 mei 1915.
 • In 1918 ontving Fritz Haber, beschuldigd van oorlogsmisdaden maar nooit aangeklaagd, samen met Carl Bosch de Nobelprijs voor de Scheikunde voor zijn werk op het gebied van ammoniak (werk waaraan Clara Immerwahr deelnam).
 • In 2012 heeft de “Technische Universität” van Berlijn een Clara Immerwahr-prijs van 15.000 euro ingesteld ter beloning van onderzoek op het gebied van katalyse.

Zoek op de site

Zoekopdracht