Maria Sybilla Merian (1647-1717)

Portret van Maria Sibylla Merian (1647-1717), Jacob Marrel, Kunstmuseum Basel, Inv. 436.
Portret van Maria Sibylla Merian (1647-1717), Jacob Marrel, Kunstmuseum Basel, Inv. 436.
 • Maria Sybilla Merian werd in 1647 in Frankfurt geboren als dochter van de uitgever en graveur Matthäus Merian, die slechts drie jaar na haar geboorte stierf. Haar moeder hertrouwde vervolgens met de schilder Jacob Marell, die Maria Sybilla schildertechnieken leerde.
 • In 1665 trouwde Maria Sybilla Merian met Johann Andreas Graff, uit Neurenberg, een leerling van haar schoonvader. Ze ging bij haar man en hun oudste dochter, Johanna Helena, in Neurenberg wonen.
 • De eerste wetenschappelijke publicatie van Maria Sybilla Merian verscheen in Neurenberg in twee delen in 1675-77. Ze wijdt zich aan de passie van haar leven, rupsen en hun transformaties. In het begin was zijn motivatie religieus: het werk van God bewonderen, zelfs in de kleinste wezens.
 • In 1685 verliet Maria Sybilla Merian haar man om zich, vergezeld van haar moeder en twee dochters, te vestigen in Kasteel Waltha in West-Friesland. Zij sluit zich daarmee aan bij de piëtistische sekte (behorend tot het protestantisme). De eigenaar van het kasteel is gouverneur van Suriname, een Nederlandse kolonie in Zuid-Amerika.
 • Nadat ze haar werk in Waltha had voortgezet (ze leerde vooral Latijn, essentieel voor wetenschappelijke studies), verhuisde Maria Sybilla Merian naar Amsterdam, waar ze werd toegelaten tot de wetenschappelijke gemeenschap en zich verwonderde over de zoölogische collecties die waren meegebracht uit de Nederlandse koloniën in West-Indië. en oosters.
 • Maria Sybilla Merian vertrok in juni 1699 met haar jongste dochter Dorothea naar Suriname. Ze bleef daar twee jaar. Het geïllustreerde boek dat voortkwam uit deze onderzoeksreis verscheen in 1705, in het Nederlands en Latijn, met 60 opmerkelijke gravures.
 • Maria Sybilla Merian is ook verantwoordelijk voor de reconstructie van de illustraties die verdwenen bij een scheepswrak van Georg Eberhard Rumphius of Rumpf, een koopman die wetenschapper werd op het eiland Ambon (Indonesië). Zij publiceerde het werk in 1705 in Amsterdam.
  Metamorfose van een vlinder, gravure door Maria Sybilla Merian, Amsterdam, 1705
  Metamorfose van een vlinder, gravure door Maria Sybilla Merian, Amsterdam, 1705
 • Maria Sybilla Merian, pionier op het gebied van de entomologie, stierf in 1717 in Amsterdam.

Zoek op de site

Zoekopdracht