1980 – 3(2/3)

SAMENVATTING INHOUD INHOUD

BEOORDELINGEN

W. Kaefer. – Toelichtingen over de papierfabrieken van Oost-België

J.David. – De snijpasser, een uitvinding?

A. Lanckmans. – de evolutie van de druktechnieken in Brussel in de 19e eeuw

BEOORDELINGEN

F.CHANTRY (1979)
De honderd chaufours van Antoing in Doornik.
Afdeling Industriële archeologie van de Koninklijke Vereniging voor Geschiedenis en Archeologie van Doornik, 320 p.

Dit grote volume, geïllustreerd met 300 prachtige pentekeningen van de auteur, had tot doel “verschillende herinneringen met betrekking tot de kalkproductie vóór de opkomst van draaitrommelovens samen te brengen” en dit door de laatste kalksteenmakers van de regio te interviewen, van Doornik tot Antoing . Hij heeft zeker zijn doel bereikt. Misschien kunnen we het al te analytische aspect van het werk betreuren, een gebrek dat inherent is aan dit soort onderzoek, maar ook een overvloedige illustratie. Bepaalde tekeningen met een esthetische uitstraling die niet de nauwkeurigheid van een fotografisch document hebben en die de historicus dus niet alle verwachte garanties bieden, hadden terzijde kunnen worden geschoven. Dat gezegd hebbende, kan het toch, door de rijkdom aan diverse informatie die het bevat, een nuttige aanvulling worden op het ‘klassieke’ werk van de heer Hassenfratz, Theoretische en praktische verhandeling over de kunst van het calcineren van kalksteen en het vervaardigen van allerlei soorten mortels, cement, beton, enz., hetzij met menselijke handen of met behulp van machines, Parijs, 1825.

JL Van Belle

Zoek op de site

Zoekopdracht