BELGISCH-NEDERLANDSE GESCHIEDENIS VOOR DE GESCHIEDENIS VAN WETENSCHAP EN UNIVERSITEITEN

Zaterdag 27 maart :

Paleis der Academien, Koninklijke Stallingen, Hertogsstraat 1 te 1000 Brussel Voorjaarsvergadering van GEWINA, Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’Histoire des Sciences et des Universités, in samenwerking met •Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen (NC) •Nationaal centrum voor de geschiedenis van de Wetenschappen (NCGW)

http://www.dwc.knaw.nl/voorjaarsbijeenkomst-gewina-brussel-27-maart-2010/

Zoek op de site

Zoekopdracht