1985 – 8(1)

Dirigée pendant 7 ans par son fondateur Jean C. Baudet, Technologia sera dorénavant éditée sous la responsabilité d’Hosam Elkhadem.

L’AIIBr et le Comité belge d’histoire des sciences, heureux du soutien des collaborateurs et lecteurs de Technologia pendant ce septennat les remercient d’avance pour leur confiance à l’occasion de ce nouveau départ.

Na zeven jaar geleid te zijn geweest door zijn stichter Jean C. Baudet zal Technologia voortaan uitgegeven worden door Hosam Elkhadem.

De AIIBr en het Belgisch Komitee voor de Geschiedenis der Wetenschappen zijn de medewerkers en lezers van Technologia erkentelijk voor de steun die zij gedurende deze zeven jaar verleend hebben, en danken hen bij voorbaat voor het vertrouwen waarvan zij bij deze nieuwe start zullen willen blijk geven.

Edited during seven years by its founder Jean C. Baudet, Technologia henceforth will be placed under the responsibility of Hosam Elkhadem.

The AIIBr and the Belgian Committee for the History of Sciences would Iike to take this opportunity to acknowledge the support of the collaborators and the readers to Technologia and thank them in advance, on the occasion of this new departure, for their continuing confidence.

SOMMAIRE CONTENTS INHOUD

Agenda

M. H. Marganne. – Médecine et médecins dans l’Egypte gréco-romaine.

A. Linters. – Industrieel erfgoed in Limburg.

Miscellanea

Recensiones

Rechercher sur le site

Rechercher