Het project

Het project heeft tot doel jongeren vertrouwd te maken met oude wetenschappelijke instrumenten die tot doel hadden hemel en aarde te meten, door die instrumenten opnieuw te situeren in hun tijd maar ook in kunstwerken.
Om dat doel te bereiken heeft een klas van het algemeen secundair onderwijs de collectie wetenschappelijke instrumenten van het Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark ontdekt. Daarna hebben de leerlingen die instrumenten opnieuw gesitueerd in hun tijd, maar ook in de kunst aan de hand van de kunstcollecties van het Museum voor Schone Kunsten en die van het Prentenkabinet van de Koninklijke Bibliotheek van België. Tot besluit hebben de leerlingen een virtuele tentoonstelling over deze oude wetenschappelijke instrumenten samengesteld met de hulp van een vzw die gespecialiseerd is in internetonderwijs. De 6de klas van de school Ma Campagne, richting wetenschappen, heeft dit project gerealiseerd in het kader van het eindejaarswerk van de leerlingen.
Na hun bezoek aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), het Museum voor Schone Kunsten (MSK) en aan de Koninklijke Bibliotheek van België in oktober en januari, hebben de leerlingen beschrijvingen opgesteld van de geselecteerde wetenschappelijke instrumenten en van de kunstwerken waarop die instrumenten te zien zijn. Dankzij de opleiding in het creëren van websites die ze in maart hebben gevolgd, hebben ze de structuur en het design van een website ontwikkeld, hebben ze de inhoud voorbereid en hebben ze, geholpen door de vzw Vertige, de website ontwikkeld die online te vinden is op dit adres: http://www.astrolabium.be/mesurercieletterre.

Ce projet a été entièrement financé grâce au soutien du Fonds Irène Heidebroek – Eliane van Duyse, géré par la Fondation Roi Baudouin.
Il a été réalisé avec la collaboration des Musées royaux d’Art et d’Histoire, des Musées royaux des Beaux-Arts et de la Bibliothèque royale de Belgique.

Vous pouvez accéder au site par cette adresse :
http://www.astrolabium.be/mesurerci...info visites 368877

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française