2011

99. HOORENS (V.)
Een ketterse arts voor de heksen. Jan Wier (1515-1588) in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 6 (december), p. 332-342

100. IJPMA (F.F.A.), PIERIK (E.G.J.M.) & VAN GULIK (T.M.)
De chirurgijnsopleiding van het Amsterdamse Chirurgijnsgilde in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 6 (december), p. 380-390

101. KEERSMAEKERS (F.)
Te gast in ‘Het Gasthuis’ :het Musem voor Verpleegkunde in Duffel in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 6 (december), p. 324-331

102. KINNAERT (P.)
Le hasard, l’erreur profitable, la chance dans le développement de la transplantation rénale in : Revue Médicale de Bruxelles, 32/1 (février), 2011, p. 52-57
http://www.amub.be/rmb/article.php?id=699

103. MAYER (R.)
L’histoire d’une médaille (partie 1) in : Revue Médicale de Bruxelles, 32/5 (octobre), 2011, p. 485-487
http://www.amub.be/rmb/article.php?id=763

104. MAYER (R.)
L’histoire d’une médaille (partie 2) in : Revue Médicale de Bruxelles, 32/6 (décembre), 2011, p. 553-559
http://www.amub.be/rmb/article.php?id=774

105. MASSART (D.), NOORDALLY (O.) & SOHAWON (S.)
Le cadavre et la momie utilisés à des fins thérapeutiques in : Revue Médicale de Bruxelles, 31/1 (février), 2010, p. 63-66
http://www.amub.be/rmb/article.php?id=602

106. RUBENS (R.), VAN BAEVEGHEM (André) & VERBAEYS (Antony)
Prof. em. Dr. André Kint : dermatoloog, decaan en vice-rector in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 3 (juni), p. 150-154

107. VAN HOUDT (Toon)
Nieuwe tijden, nieuwe monsters : de genese van de rassenfysiognomiek in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 2 (april), p. 118-127

108. ZWAARD (T.)
Het scheepschirurgijnsexamen bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 4 (augustus), p. 216-228

E-151. Psychiatrie, Psychologie / Psychiatrie, psychologie

109. ALLEGAERT (P.) & MARIUS (B.)
Het Museum Dr. Guislain in Gent : een drieluik in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 4 (augustus), p. 196-202

E-152. Santé publique / Volksgezonheid

110. LIAGRE (G.)
Mens sana in corpore sano… Een beknopte exploratie van twee eeuwen Vlaamstalige protestantse ziekenverzorging in Brussel (1780-1970) in : Eigen Schoon en de Brabander, 94 (2010), p. 629-648

111. TEN DOESSCHATE (M.J.L.)
Trachoomdiscussie in Amsterdam in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 1 (februari), p. 27-32

112. TEN DOESSCHATE (M.J.L.) Trachoomdiscussie in Amsterdam in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 4 (augustus), p. 229-235

E-153. Pharmacologie / Farmacologie

113. DEELSTRA (H.)
De klinische chemie in de opleiding tot apotheker in Belgie in Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in : Benelux/ Cercle Benelux d’histoire de la pharmacie, jaargang 61 (2011) 120 (april/avril), p. 12-31

114. DE MUNCK (Guy)
Apotheek Oscar Van Schoor in de gebouwen van KAVA in Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in : Benelux/ Cercle Benelux d’histoire de la pharmacie, jaargang 61 (2011) 120 (april/avril), p. 7-11

115. DE MUNCK (Guy)
Charles-Auguste Fraikin (1817-1893) Apotheker-beelhouwer in : Geschiedenis der Geneeskunde, jaargang 15 (2011) 4 (augustus), p. 203-215


titre documents joints

Notes bibliographiques 2011

16 octobre 2012
info document : PDF
310.4 ko


info visites 370696

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française