Inventaris van de archieven van J.-C. Houzeau

De CNHS beschikt over kopieën van brieven en artikelen van J.-C. Houzeau uit de periode 1855 tot 1885. De originelen bevinden zich in de archieven van de ULB en in de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
In 1999 publiceerde de CNHS van 1857 tot 1866 brieven uit de Verenigde Staten aan zijn familie.
In 2016 heeft de CNHS een volledige inventaris gemaakt van de fondsen die in haar gebouwen worden bewaard.
Download de inventaris van de brieven van Houzeau

Zoek op de site

Zoekopdracht