Denis Diagre, voorzitter

Biografie

Adres

denis.diagre@br.fgov.be

Onderzoeksveld

Botanisch

Opleiding

Doctor in de wijsbegeerte en letteren (oriëntatie Geschiedenis)
Wetenschappelijk medewerker van de ULB
DEA in de geschiedenis
Diploma moderne geschiedenis

Titel en verantwoordelijkheid

Belgische CITES-expert voor de Cactaceae-familie (2010-)

Ervaringen/activiteiten uit het verleden

Onderzoeker aan het Centrum voor Economische en Sociale Geschiedenis, ULB, Instituut voor Sociologie, maart 2000-november 2005 (met onderbrekingen)

Professor Geschiedenis en Humane Wetenschappen aan de Academie van Brussel en aan Arts et Métiers (Brussel), december 2000 tot maart 2001

Administratief secretaris en kabinetsattaché van de Brusselse gewestminister belast met Ruimtelijke Planning en Communicatie en voorzitter van de Franse Gemeenschapscommissie (mei 1996-juni 1999): belast met algemeen beleid en subsidies

Hoofd van de documentatiedienst van het Hoger Economisch Instituut van Elsene (ISEC) (december 1994 – juli 1995)

Onderzoekscontract Geschiedenis aan het Instituut voor de Studie van Religies en Secularisme (ULB, april-mei 1994): creatie van een bibliografisch dossier met betrekking tot de geschiedenis van de immigratie in België

Gids bij de tentoonstelling “Vrijmetselarij en Europa” in het Stadhuis van Brussel (mei-juni 1993).

Publicaties en conferenties

Werk :

De Plantentuin van Brussel (1826-1912), Weerspiegeling van een veranderende natie, Nationale Plantentuin van België, Meise, 2012, 312 p. +in Franse versie: De Botanische Tuin van Brussel, spiegel van België, kind van Afrika, Uitgever: Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten België, lente-zomer 2012 (?).

Artikelen in wetenschappelijke werken/catalogi

[metRammeloo, J.; Aplin, D. en Fabri, R.], “De collecties van de Nationale Plantentuin van België”, in: Segers, H., Desmet, P. & Baus, E., Tropical Biodiversity: Science, Data, Conservation. Proceedings van het 3e GBIF Wetenschapssymposium, Brussel, 18-19 april 2005, p.30-43

“Michel Scheidweiler en Henri Galeotti, de vaders van het geslacht Ariocarpus (Cactaceae)”, in: F. Daelemans, J.-M Duvosquel, R. Halleux en D. Juste (red.), Mengsels aangeboden aan Hossam Elkhadem door zijn vrienden en zijn studenten, Archieven en Bibliotheken van België, speciaal nummer 83, Brussel, 2007, p. 465-484

“België, Brazilië en Flora (1830-1900)”, in: Terra Brasilis, Catalogus van de tentoonstelling Terra Brasilis, Festival Europalia Brasil, Brussel, 2011, p.210-219.

Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften/proceedings/posters/conferenties

“Michel Scheidweiler en Henri Galeotti, de vaders van het geslacht Ariocarpus”, in: Cactus Aventures
Internationaal, nr. 54, april 2002, p. 2-10 (ook in het Engels)

“De geboorte van de botanische tuin van de Koninklijke Maatschappij voor de Tuinbouw van Nederland: verwacht en onder de beste auspiciën geplaatst”, in: Scientiarum Historia, 28 (2002), 1, Brussel (Palais des Académies), p.63-94

“Geschiedenis van de botanische tuin van Brussel (1830-1837): van de eerste zorgen tot wanhoop, van idealisme tot het pragmatisme van het overleven...”, in: Scientiarum Historia, 28 (2002), 2, Brussel (Palais des Académies), blz. 17-58

“Michel Scheidweiler en Henri Galeotti, los padres del género Ariocarpus (Cactaceae)”, in: Elementosciencia y culture- Universidad Autonoma de Puebla, nr. 54, juli-september 2004, p.53-60

“De Belgische sericulturele utopie en de verzameling van nationale kennis”, gepresenteerd als onderdeel van: De Materia et Ingredientibus, Internationale onderzoeksgroep “Les Mondes lettres”, CNRS, Parijs, 9-10 juni 2006

“Heeft de kolonisatie de relaties tussen botanische tuinen gestimuleerd? The Belgian Situation”, in: Proceedings of the Symposium: The global and the local: the History of Science and the Cultural Integration of Europe, European Society for the History of Science, Krakau 6-9 september 2006)

“Tussen moderniteit en archaïsme: de overlevings- en verwervingsstrategieën van de twee botanische tuinen van Brussel”, in: La Vie des Musées, nr. 20, 2006, p.110-119;

“Een “Belgische” ontdekkingsreiziger-natuuronderzoeker in Noord-Amerika: de vergeten reizen van Martin Maris (1810-1868)”, in: Archieven en bibliotheken van België, t. LXXVI, nr. 1-4, p. 135-168

“Het delen van wetenschappelijk onderzoek, een proces dat niet zonder geweld is: de Botanische Tuin van Brussel versus de Belgische universiteiten (1826-1914)”, in: StudiumGenerale, Nieuwsbrief over de geschiedenis van de universiteiten, 2007/1, 13e jaar, p. 23-36

“Finding a niche in the Belgian wetenschappelijke landschap: de zware taak van de Brusselse Botanische Tuin (1826-1914)”, gepresenteerd in het kader van de studiedag van de StudiumGenerale-groep (Louvain-la-Neuve, 30/3/2007)

“Strategieën om te overleven en te bloeien van een staatsplantentuin: de Brusselse Botanische Tuin vanaf de begindagen tot aan de Eerste Wereldoorlog”, gepresenteerd als onderdeel van de jaarlijkse bijeenkomst van de History of Science Society (VS), de Society for the Social Study of Science, en de Philosophy of Science Association, Washington, 1-4/11/2007

“Een symbool en een hulpmiddel. The Political Uses of the National Herbarium of Belgium (1826-1940)”, tentoongesteld in het kader van de workshop HortusSiccus – An Empire between Sheets of Paper. Het herbarium als politiek en sociaal object, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 11/12/2007

“Een spijbelgeschiedenis: de Belgische ontdekkingsreizigers tijdens de regering van Leopold I (1831-1865)” [poster], in het kader van La Nuit des Chercheurs, Université Libre de Bruxelles, 26/09/2008

“Wat heeft de Brusselse Plantentuin (1826-1912) gevormd? Botanie en haar talrijke concurrenten… duels of duetten?”, in: Studies in the History of Gardens and Designed Landscapes, vol. 28, nrs. 3 en 4, juli-december 2008, Universiteit van Pennsylvania, Londen en Philadelphia, p. 400-413

[met I. Hoste] “De oorlog van de rozen. François Crépin (1831-1903) tegen Paul Evariste Parmentier (1860-1941), antiek tegen modern », in: Jahrbuch für Europäische Wissenschaftskultuur, Bd. 117-159

Recensie van “Raf De Bont, DarwinsKleinkinderen. De Evolutietheorie in België, 1865-1945”, in: Informatiebulletin van de Belgische Vereniging voor Hedendaagse Geschiedenis, t. XXXI, 2009, 1, p. 53-55

“Botanische tuinen, een geschiedenis om te ontdekken”, in: Informatiebulletin van de Belgische Vereniging voor Hedendaagse Geschiedenis, vol. XXXI, 2009, 1, p. 24-27;

[Fr. Billiet, D. Diagre & E. Robbrecht] “De orchideefiel Georges Bronckart. Een bijdrage aan zijn biografie, met vijf brieven (1903-1904) gericht aan Alfred Cogniaux", in: Systematics and Geography of Plants, 79: 229-244 (2009)

[met I. Hoste] “François Crépin (1831-1903): Practicing Botany in a changing World”, tentoongesteld in het kader van de VUB-ULB Crosstalks (Pecha Kucha Brussel), VUB, 02/09/2010

“Cactaceae of the Southwest (Big Bend to Utah)”, gepresenteerd op het 9e IOS Inter-Congres [International Organization for Succulent Plant Study], 22-25 maart 2010, NeesInstitut, Universiteit van Bonn;

[met D. Aplin en Q. Groom] “Prickly Challenge: Evaluating Cacti in Meise”, gepresenteerd op het 8e IOS Inter-Congres [International Organization for Succulent Plant Study], 8-11 mei 2009, NeesInstitut, Universiteit van Bonn

“In naam van de bourgeoisie. Early Belgian Collectors in America (1830-1865)”, gepresenteerd als onderdeel van het ICHST- International Congress of History of Science and Technology, Session: Plants as Ideas and Instruments: A Symposium in Memory of Philip J. Pauly, Boedapest, 28/ 7-0-2/8/2009

[met I. Hoste] “Een case study van de veranderende wetenschappelijke gemeenschap na de oorsprong: François Crépins bekering tot het darwinisme” [toespraak], Tweede Jonge Onderzoekersdag & Workshop over de relaties tussen logica, filosofie en wetenschapsgeschiedenis, Brussel, 6 -7/09/2010

“Het vroege Belgische plantenverzamelbeleid (1830-1865): waarom? Waar? Wie heeft er baat bij gehad?”, gepresenteerd als onderdeel van het International Symposium Botanical Diversity: Exploration, Understanding and Use, Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen en Nationale Plantentuin van België, Meise, 16-18 september 2010;

“De Belgische kwekerijen die “nieuwigheden” introduceren: hebben Belgische taxonomen werkelijk geprofiteerd van de tuinbouwindustrie en plantenjagers (1830-1870)?” [toespraak], 4e Internationale Conferentie van de European Society for the History of Sciences (ESHS), Barcelona, 18-20/11/2010

[met I. Hoste] “François Crépin's lange weg van fixisme naar transformisme”, in het kader van de Young Botanists' Day: Evolution in Botany: from Darwin to Women, ULB, 23-24/11/2010

“De Belgische botanische en tuinbouwwereld (1850-1890), smeltkroezen van een vroeg ecologisch bewustzijn? »[toespraak], HenRI – Environmental History – Interdisciplinair Netwerk FNRS contactgroep, conferentie van 05/10/2011

Recensie van “Daugeron, Bertrand, Naturalistische collecties tussen wetenschap en rijken (1763-1804). Parijs, Nationaal Natuurhistorisch Museum, 2009; 1 vol. in 8°, 635 d., ill. (coll. Archief) » in: RBPH-BTFG – Revue Belge de Philologie et d’Histoire, t.88, fasc.2 [2011], pp. 619-620

“De Belgische plantenjagers tijdens het bewind van Leopold I (1831-1870): succes en paradox”, in: Circumscribere. Internationaal tijdschrift voor de geschiedenis van de wetenschap, vol. 9, 2011, blz. 78-99

“Wetenschap, onderwijs, burgerlijke gezelligheid… de antagonistische functies van de botanische tuinen van Brussel 1788-1870”, Proceedings of the conference La Promenade au Tournant des XVIII et XIX eeuwen, België/Europa, ULB, 19-20/12/2008, in: Studies over de 18e eeuw - XVIII (België-Frankrijk-Engeland), 2011, Editions de l'Université de Bruxelles, p. 219-240

“Naturalistische verzamelaars: ten dienste van de wetenschap… of commercie? The verbazingwekkende Belgische zaak (1830-1870)", Internationale conferentie Tuinbouw en Levenswetenschappen in de 18e en 19e eeuw, Constructie van een epistemologische ruimte, Universiteit van Angers, Huis van Menswetenschappen, 17 maart 2011

“Naturalistische verzamelaars: in dienst van de wetenschap… of commercie? Reflecties op de verbazingwekkende Belgische zaak (1830-1870)", in: Bulletin of History and Epistemology of Life Sciences, vol.18, n°2, Editions Kimé, Parijs, 2011, p. 131-156

“De wereld rondreizen voor planten: Belgische natuurverzamelaars uit de regering van Leopold I (1830-1865)”, gepresenteerd in het kader van de gezamenlijke sessie van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, 19 januari 2012

Conferenties

Pracht van de bloei van de Cactaceae (sinds 1996, in binnen- en buitenland), idem in het Nederlands, panorama van de kennisgeschiedenis van de Cactaceae-familie;

De mythe van de aartshertogen Albrecht en Isabelle, conferentie georganiseerd op initiatief van de Kring voor Geschiedenis en Archeologie van Sint-Ghislain (1996);

Vier reizen op zoek naar de Copiapoa van Chili, Internationale ELK-conferentie, enz. (sinds september 1998), idem in het Nederlands;

Van de Big Bend tot het Colorado Plateau, de cactussen van het zuidwesten van de Verenigde Staten (sinds mei 1999 onder meer bij de Société Nationale d'Horticulture de France);

3 weken op de Boliviaanse Altiplano op zoek naar Cactussen (vanaf januari 2001), op de ELK International Conference (september 2002), onder andere idem Nederlands;

Pediocactus en Sclerocactus, twee slecht bekende en slecht begrepen geslachten uit het zuidwesten van de Verenigde Staten (vanaf augustus 2004);

Taxonomie: hoe en waarom? Een beetje geschiedenis van de plantkunde (vanaf september 2007, bij de Société Nationale d'Horticulture de France enz.);

Cactaceae, een bedreigde botanische groep (vanaf september 2009);

De botanische tuin van de Royal Horticultural Society (1826-1870), in het Altaïr Centrum voor de Geschiedenis van Wetenschap en Technologie (ULB) in maart 2004; ULB-doctoraatsschool in mei 2004; Koninklijke Vereniging voor Geschiedenis en Archeologie van Brussel in mei 2004; CirHiBru-dag (15 december 2005) enz.

Een zeer eenzame initiatiereis: een doctoraat over de geschiedenis van de Botanische Tuin van Brussel, op het Seminarie Hedendaagse Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, 15 juni 2006;

De Botanische Tuin van Brussel, van burgerlijke utopie tot internationale erkenning, conferentie in het Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen-CNHB (26 oktober 2006) enz.

Huidige activiteiten

Onderzoeker/archivaris met de rang van assistent bij de Nationale Plantentuin van België, mei 2006-

Zoek op de site

Zoekopdracht