Fondsen archiveren

De CNHS herbergt de drie archieven van Quetelet, JC Houzeau en Henri Michel.

JC Houzeau

De CNHS bewaart de fotokopieën en de originelen bevinden zich in de archieven van de ULB en bij de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
In 1999 publiceerde de CNHS van 1857 tot 1866 brieven uit de Verenigde Staten aan zijn familie.

Inventaris van de brieven van Houzeau

Henri Michel Fonds

De inventaris van dit fonds werd in 1991 door de CNHS gepubliceerd.
De CNHS beschikt over de correspondentie en originele aantekeningen van Henri Michel. Deze zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar hier.

Quetelet

Bij de CNHS zijn verschillende getypte en xerox-correspondenties verkrijgbaar.

Zoek op de site

Zoekopdracht