1983 – 6(2)2

ADOLPHE QUETELET EN ALBERT LANCASTER

Robert WELLENS
Afdelingshoofd bij het Algemeen Archief van het Koninkrijk (Brussel)

Samenvatting

Dit artikel beschrijft de eerste stappen van Albert Lancaster aan de Koninklijke Sterrenwacht te Brussel. Hij was zeventien jaar oud toen hij werd aangeworven, en zijn onvermoeibare arbeid omvatte de aandacht van de regisseur, Adolphe Quetelet, op hem. Deze nam hem als extrahelper in dienst. Quetelet ging verder toen hij in 1867 de benoeming van Lancaster als helper vroeg, wat hem werd bedoeld. Teleurgesteld verliet Lancaster de Sterrenwacht voor het Sekretariaat van de Koninklijke Academie waar hij werkte tot 1874. Hij werd geboren door dood van Quetelet, in februari 1875, dat zijn zoon Ernest er in laagde Lancaster official tot helper te benoemen; het was het begin van een schitterende carrière die zal hem tot directeur van de meteorologische dienst brengen.

Abstract

Dit artikel schetst het begin van de carrière van Albert Lancaster bij de Koninklijke Sterrenwacht van Brussel. Hij trad op zeventienjarige leeftijd in dienst bij het Observatorium en zijn inzet werd onmiddellijk gewaardeerd door directeur Adolphe Quetelet, die hem als extra medewerker inhuurde.
Quetelet ging zelfs nog verder toen hij in 1867 om de benoeming van Lancaster als assistent bij het Observatorium vroeg, wat ondanks aandringen van Quetelet werd geweigerd. Teleurgesteld verliet Lancaster het Observatorium om zich aan te sluiten bij het secretariaat van de Koninklijke Academie van België, waar hij bleef tot 1874. Pas na de dood van Quetelet, in februari 1875, slaagde zijn zoon, Ernest, erin Lancaster als assistent te benoemen. Dit markeerde het begin van een schitterende carrière die hem naar het directeurschap van de Meteorologische Dienst leidde.

Albert-Benoît Lancaster had een schitterende carrière. Geboren in Bergen op 24 mei 1849, studeerde hij aan de middelbare school van Brussel en ging vervolgens naar het college van Leuven, waar hij zich onderscheidde in wetenschappelijke vakken. Hij voltooide daar zijn eerste wetenschappelijke studie met de ereprijs bestaande uit de vergulde zilveren medaille. Op 17 september 1866, op zeventienjarige leeftijd, werd Lancaster tijdelijk als assistent verbonden aan de Brusselse Sterrenwacht. Elf jaar later werd hij gepromoveerd tot meteoroloog-inspecteur en op 2 september 1898 nam hij de leiding van de meteorologische dienst op zich. De Academie opende haar deuren voor hem: corresponderend lid op 15 december 1892, hij werd verkozen tot titulair lid op 15 december 1897.[[ Over Albert Lancaster, zie Koninklijke Academie van Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Biografische en bibliografische mededelingen over leden, correspondenten, medewerkers, 1907-1909, p. 157-165; Mourlon, Toespraak gehouden op de begrafenis van Albert Lancaster, in “Bulletin van de Koninklijke Academie van België, Klasse van Wetenschappen”, 1908, p. 173-176; L.Dufour, Het wetenschappelijke werk van Albert Lancaster, in “Hemel en Aarde”, t. 58, 1942, blz. 109-121; J.-F.Cox, Opmerking over Albert Lancaster, in “Directie van de Koninklijke Academie van België”, t. CXVII, 1951, blz. 57-68; A. De Smet, Belgische reizigers naar de Verenigde Staten van de 18e eeuw tot 1900, Brussel, 1959, p. 106-107; L.Dufour, Albert-Benoit Lancaster, in “Nationale Biografie”, t. XXXII (supplement deel IV). Brussel, 1964, kol. 333-337.]] .

Het Algemeen Archief van het Koninkrijk Brussel bewaart interessante documentatie over de Koninklijke Sterrenwacht van Brussel, waaronder bepaalde personeelsdossiers. Het dossier met betrekking tot de carrière van Lancaster bevat brieven van Adolphe Quetelet, de directeur van het Observatorium, en Albert Lancaster die betrekking hebben op zijn begin in deze vestiging[[ Algemeen Archief van het Koninkrijk in Brussel (AGRB). Hoger Onderwijs (nieuw fonds). Nr. 312: Observatorium; speciale personeelsdossiers (Lancaster-bestand).]].

Zoek op de site

Zoekopdracht