Kenneth Bertrams

Biografie

Adres

Kenneth.Bertrams@ulb.ac.be

Onderzoeksveld :

Interactie tussen wetenschap en industrie, ontwikkeling van publiek-private partnerschappen en de verspreiding van ideeën tussen wetenschappelijke netwerken in West-Europa en de Verenigde Staten

Opleiding

Bachelor in de geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel)

Licentiaat in de Wijsbegeerte (Vrije Universiteit Brussel)

Doctoraatsproefschrift in de geschiedenis in 2004 (Vrije Universiteit Brussel)

Institutionele verbinding

Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, Vrije Universiteit Brussel

Activiteiten uit het verleden

Université libre de Bruxelles: Student-assistent (Begeleiding bij de cursus Inleiding tot de Economie – Prof. Ginette Kurgan)

Vrije Universiteit Brussel: Mini-Arc research fellow, doctoraatsproefschrift

Institute for the Study of Europe, Columbia University (NYC, NY): Postdoctoraal onderzoeker (“Visiting Scholar”) en universitair hoofddocent (“Adjunct Assistant Professor”), Cursushouder U8010 (Masterniveau): European Business, Culture, and Politiek in de 'Amerikaanse eeuw'

Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (oktober 2004-september 2007): onderzoeker

Publicaties

Werken

Universiteiten en bedrijven. Academische en industriële kringen in België, 1880-1970, Brussel, Ed. Le Cri, 2006, 512 p. + ziek. (Voorwoord door Philippe Busquin).

Solvay. Geschiedenis van een internationaal bedrijf (1863-2013) – Geaccepteerd voor publicatie door Cambridge University Press, te verschijnen in 2012 (met Ernst Homburg en Nicolas Coupain).

Artikelen

“Economische productiviteit en sociale vrede binnen het Marshallplan. De grenzen van de Amerikaanse invloed onder Belgische industriëlen en vakbonden, 1948-1960”, Cahiers d’Histoire du Temps Present, 2001, 9, pp. 191-235.

“Van uitwisselingsprogramma's tot de legitimatie van universitair managementonderwijs: de zaak van België, 1920-1970”, in Matthias Kipping en Nick Tiratsoo (red.), Amerikanisering in het Europa van de 20e eeuw: zaken, cultuur, politiek, Lille, Centrum Geschiedenis van Noordwest-Europa (Universiteit Charles-de-Gaulle Lille III), 2002, vol. 2, blz. 225-241.

(met Serge Jaumain) “Inleiding. Nieuwe mijlpalen voor een geschiedenis van Belgische werkgevers”, in Serge Jaumain en Kenneth Bertrams (red.), Bazen, zakenmensen en bankiers. Eerbetoon aan Ginette Kurgan-van Hentenryk, Brussel, Le Livre Timperman, 2004, pp. 4-28.

“De fabriek van bazen: ideologische debatten rond de universitaire opleiding van civiele en handelsingenieurs (1895-1914)”, in Serge Jaumain en Kenneth Bertrams (red.), Bazen, zakenmensen en bankiers. Eerbetoon aan Ginette Kurgan-van Hentenryk, Brussel, Le Livre Timperman, 2004, pp. 188-206.

““Kooiwetenschap” ten dienste van de nationale industrie (1910-1922): de pogingen van de Universiteit van Leuven en de Nationale Onderzoeksraad”, in Serge Jaumain, Michaël Amara, Benoît Majerus en Antoon Vrints (red.), A “ totale oorlog"? België in de Eerste Wereldoorlog. Nieuwe trends in historisch onderzoek, Brussel, Presses des Archives Générales du Roi, 2005, pp. 635-650.

“Industrie en universiteit in Wallonië: innovatieve interactie? Elementen van een geschiedenis van industrieel onderzoek” in Paul Delforge (red.), Innovation, know-how and performance. Op weg naar een economische geschiedenis van Wallonië, Charleroi, Institut Jules Destrée, 2005, pp. 290-312.

"Verschillende wegen naar industriële innovatie: strategieën voor de toe-eigening van universitair onderzoek bij Solvay & Co. en Gevaert NV", in chemie, technologie en samenleving. Proceedings of the 5th International Conference on History of Chemistry (6-10 september 2005), uitg. Isabel Malaquias, Ernst Homburg en Maria Elvira Callapez, Lissabon, 2006, blz. 274-281.

“Van mannen en platforms: sociale netwerken en de organisatie van industriële innovatie in België (1900-1970)”, Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 51, 1, 2006, pp. 52-69.

‘De onstabiele fundamenten van de ivoren toren. Genesis en reikwijdte van de samenwerking tussen industrie en universiteit (19e – 20e eeuw)”, in Jean-Pierre NANDRIN (red.), Van Bologna tot Bologna. De universiteit en de stad van de middeleeuwen tot vandaag, Brussel, Ed. des Facultés universitaire Saint-Louis (Cahiers du Centre de recherche en histoire du droit et des institutiones, nr. 25), 2006, pp. 39-65.

“Interacties tussen industrie en universiteit. Essay over historische identificatie (19e-20e eeuw)", in Yves GINGRAS en Lyse ROY (dir.), De transformaties van universiteiten van de 13e tot de 21e eeuw, Quebec, Presses de l'Université du Québec, 2006, pp. 89-112.

“Van management tot ondernemend: universiteiten en de toe-eigening van op bedrijven gebaseerde paradigma's. Een historisch perspectief uit Europa en de Verenigde Staten”, in Georg Krücken, Anna Kosmützky en Marc Torka (red.), Naar een multiversiteit? Universiteiten tussen mondiale trends en nationale tradities, Bielefeld, Transcript Verlag, 2007, pp. 179-200.

“Beyond Academic Science: Hoover and Francqui's Legacy in Post-War Belgium”, in Remembering Herbert Hoover en de Commission for Relief in Belgium (Proceedings of the Seminar on the Humanitarian Work and Legacy of Herbert Hoover, gehouden bij de Universitaire Stichting (België)) op 4 oktober 2006), Leuven, Peeters, 2007, pp. 38-47.

(met Emile Biémont, Brigitte Van Tiggelen en Geert Vanpaemel), “Inleiding”, in Kenneth Bertrams, Emile Biémont, Brigitte Van Tiggelen en Geert Vanpaemel (red.), Voor een geschiedenis van het wetenschapsbeleid in Europa (19e-20e eeuw) , Brussel, Geheugen van de Wetenschapsklas van de Koninklijke Academie van België, 2007, pp. 19-23.

“Van particulier initiatief tot de publieke reconversie van het “Franco-systeem”: de FNRS en de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek in België (1914-1950)”, in Kenneth Bertrams, Emile Biémont, Brigitte Van Tiggelen en Geert Vanpaemel (red.), Voor een geschiedenis van het wetenschapsbeleid in Europa (19e-20e eeuw), Brussel, Memoir of the Class of Sciences van de Koninklijke Academie van België, 2007, pp. 51-75.

“Academische expertise omzetten in industriële innovatie: universitair onderzoek bij Solvay en Gevaert, 1900-1970”, Enterprise and Society, december 2007, 8 (4), pp. 807-841.

“Het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in België. Een originele ervaring in de organisatie van de wetenschap”, La Revue pour l’histoire du CNRS, 16, voorjaar 2007, pp. 36-40.

“Een tweezijdig partnerschap? Academische en industriële kringen in de Belgische elektriciteitssector (1880-1940) », Historische Annalen van de Elektriciteit, nr. 5, november 2007, pp. 33-46.

Biografisch bericht van “Georges De Leener”, Nationale Biografie, Nieuwe reeks, t. 9, 2007, blz. 123-126.

“Veblen, baanbrekend criticus van 'academische ondernemingen'”, Economic Interventions (Special issue: “Relevances and impertinences of Thorstein Veblen: legacy and new perspectives for the social sciences”, gecoördineerd door Dimitri della Faille en Marc-André Gagnon), n °36, 2007/2.

[met Pierre-Olivier De Broux] “Van negationisme naar de plicht van de herinnering: is de geschiedenis een gevangene of bewaker van de vrijheid van meningsuiting? », Revue de Droit de l’Université Libre de Bruxelles (Nummer: “Opmerkingen die aanstootgevend, shockerend of verontrustend zijn”), 35, 2007/1, pp. 75-134.

“Academisch kapitalisme vóór de letter: Veblen en de kritiek op de commercialisering van universiteiten”, Education et Sociétés, nr. 21, 2008/1, pp. 151-162.

“Een inspiratie vol contrasten. De New Deal en de transnationale verankering van planningsexperts, 1933-1943”, Genèses, 71, 2008, pp. 64-83.

“Planning en het 'techno-corporatistische koopje' in West-Europa en de Verenigde Staten, 1914-1944: verspreiding en verwarring van economische modellen”, in: De internationale gemeenschap van deskundigen en de transformatie van het vaderland. Centraal-Oost-Europa in de Europese context sinds WOI, red. Martin Kohlrausch, Katrin Steffen en Stefan Wiederkehr, Cambridge U. Press (2010, binnenkort te verschijnen)

“Stichting Industrie-Universiteit en de oorsprong van managementstudies in België”, Universiteiten en financiering. Proceedings van de Dag van de Geschiedenis van de universiteiten van Louvain-la-Neuve (verschijnt in 2010).

“Van humanitaire actie tot wetenschappelijk onderzoek: de Commissie voor Hulp in België en de oprichting van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in België, 1914-1930”, in Ludovic Tournès (red.), Filantropie en amerikanisering: Amerikaanse stichtingen en hun netwerken in Europa, Parijs, Editions Autre (verschijnt in 2010).

Huidige activiteiten

Oktober 2007-
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Gekwalificeerd onderzoeker

Oktober 2007-
Vrije Universiteit Brussel
Docent – Faculteit Sociale, Economische en Politieke Wetenschappen (SOCO)

Zoek op de site

Zoekopdracht