Godfried van Callatay

Biografie

Adres

godefroid.decallatay@uclouvain.be

Onderzoeksveld

Geschiedenis van wetenschap en filosofie in de islam; de overdracht van kennis tussen de oude Grieks-Romeinse wereld, de moslimwereld en de middeleeuwen in de Latijnse wereld.

Opleiding

1984-1986: BA in Wijsbegeerte, Katholieke Universiteit Leuven

1984-1988: MA in Klassieke Studies, Katholieke Universiteit Leuven

1988-1990: MA in Oosterse Studies, Katholieke Universiteit Leuven

1990-1991: Erasmusbeurs aan Pembroke College, Universiteit van Oxford

1991-1992: Studentschap aan het Belgisch Instituut voor Historische Studies, Academia
Belgica, Rome

1993-1996: proefschrift in gecombineerde historische studies, Warburg Institute, Universiteit van Londen

1997-1998: Postdoctorale Fellowship van de Alexander von Humboldt-Stiftung, Universiteit van Münster

Institutionele verbinding

Katholieke Universiteit Leuven (UCL)

Activiteiten uit het verleden

1999-2007 Lector Islamitische Studies, Instituut voor Oosterse Studies, Katholieke Universiteit Leuven

2008-2010 Gastfaculteitlid, Amerikaanse Universiteit van Parijs

Publicaties

Boeken

D. De Smet – G. de Callataÿ – J. Van Reeth, (red.), Al-Kitâb: De heiligheid van de tekst in de wereld van de islam, Proceedings of the International Symposium of Leuven – Louvain-la-Neuve (uit 29 mei tot 1 juni 2002), Acta Orientalia Belgica. Subsidia III, Brussel – Louvain-la-Neuve – Leuven: Belgische Vereniging voor Oosterse Studies, 2004, 434 p.

G. de Callataÿ, Ikhwân al-Safâ'. Een broederschap van idealisten aan de rand van de orthodoxe islam, “Makers of the Muslim World”, Oxford: Oneworld, 2005, xvii-122 p. ISBN-nummer: 1-85168-404-2

D. De Smet – G. de Callataÿ – M. Sebti (red.), Spiegel en kennis: de overdracht van een platonisch thema, van de Alexandrijnen tot de Arabisch-moslimfilosofie, Proceedings of the International Symposium of Leuven – Louvain-la- Neuve (17 en 18 november 2005), Ancient and Medieval Philosophy (Reeks 1.38), Leuven: Universitaire Pers, 2008, x-310 p. ISBN-nummer: 9789058676702

G. de Callataÿ – B. Van den Abeele (red.), A light from else: Legacies and openings in the encyclopedias of the East and West in the Middle Ages, Proceedings of the international conference of Louvain-la-Neuve (19 mei -21, 2005), Turnhout: Brepols (Réminisciences, 9), 2008, xi-298 p. ISBN-nummer: 9782503530734.

G. de Callataÿ – B. Halflants, De brieven van de broeders van zuiverheid, over magie. Een Arabische kritische editie en Engelse vertaling van brief 52 (korte versie), Oxford: Oxford University Press in samenwerking met het Institute of Ismaili Studies, 2011.

Artikelen

“De grote conjunctie van 1186 in westerse en oosterse bronnen”, in Isabelle Draelants, Anne Tihon en Baudouin van den Abeele (red.), West and Near East: Scientific Contacts at the Time of the Crusades. Proceedings van de conferentie van Louvain-la-Neuve, 24 en 25 maart 1997 (Collection Réminisciences, 5), Tumhout: Brepols, 2000, p. 369-384.

“De zodiakale geografie van Manilius (Astr., 4, 744-817), met een aantekening over de Virgiliaanse Aeneis”, in Latomus. Journal of Latin Studies, LX, 2001, p. 35-66.

“De presocratici en het grote jaar”, in D. Papenfuß en VM Strocka (red.), “Gab es das griechische Wunder? » (Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr.), Tagungsbeiträge des 16. Fachsymposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung veranstaltet vom 5. tot 9. april 1999 in Freiburg im Breisgau, Mainz, Philipp von Zabern, 2001, p. 243-251.

“Astrologische geografieën en windrozen”, in L. Deitz (red.), Tempus edax rerum: de tweehonderdste verjaardag van de Bibliothèque Nationale du Luxembourg (1798-1998), Bibliothèque Nationale du Luxembourg, Bibliothèque nationale editie, 2001, p. 131-142.

“The Great Bear and the Apis Bull” (herziene versie van het bovengenoemde artikel), in MHNH (Revista international de investigación sobre magia y astrología antiguas), II, 2002, p. 175-188.

“Platon astrologo. La teoría del Gran Año y sus primeras deformaciones”, in A. Pérez Jiménez – R. Caballero (red.), Homo Mathematica, Actas del Congreso Internacional sobre Astrólogos Griegos y Romanos celebrado en Benalmádena [Málaga, 8-10 oktober 2001] , Charta Antiqua, 2002, p. 317-324.

“Die astrologische Geographie in der Antike”, in J. Hahn (red.), Religiöse Landschaften, Veröffentlichungen des Arbeitskreis zur Erforschung der Religions- und Kulturgeschichte des Antiken Vorderen Orients (AZERKAVO) en des SFB 493.4 (= Alter Orient und Altes Testament, hrs. M. Dietrich en O. Loretz, 301), Münster, 2002, p. 85-104.

“Het onderwijs van het Arabisch aan de oude universiteit van Leuven”, in P. Radelet-de Grave – Brigitte Van Tiggelen (red.), Sedes Scientiae. De opkomst van onderzoek aan de universiteit, Proceedings of the seminar georganiseerd door het UCL Research Center in the History of Sciences (collectie Réminisciences), Turnhout: Brepols, 2002, p. 51-71.

“Ikhwân al-Safâ': van de wetenschappelijke kunsten en hun doel. Presentatie en vertaling van brief VII van de Broeders van Zuiverheid”, in Le Muséon, CXVI, (1-2), 2003, p. 231-258.

“Ikhwân al-Safâ': Over de grenzen van de menselijke kennis. Presentatie en vertaling van brief XXVIII van de Broeders van Zuiverheid”, in Le Muséon, CXVI, (3-4), 2003, p. 479-503.

“Orpheus Engonasin: Harmonie en Mysterie onder het Sterrengewelf”, in Pol Defosse (ed), Hommages à Carl Deroux, Deel IV (Archeologie en Kunstgeschiedenis, Religie), Brussel, Collectie Latomus, 2003, p. 329-338 (en platen LVIII tot LXI).

“Astrologie en profetie, de Ikhwân al-Safâ' en de legende van de zeven slapers”, in C. Burnett – K. Plofker – J. Hogendijk – M. Yano (red.), Studies in de geschiedenis van de exacte wetenschappen in Eer van David Pingree, Leiden, 2003, p. 758-785.

“Heiligheid en esoterie in de Rasâ'il Ikhwân al-Safâ'”, in D. De Smet – G. de Callataÿ – J. Van Reeth (red.), Al-Kitâb: De heiligheid van de tekst in de wereld van de islam , Proceedings of the International Symposium gehouden in Leuven en Louvain-la-Neuve van 29 mei tot 1 juni 2002 (Orientalia Belgica. Subsidia, III), Brussel – Louvain-la-Neuve – Leuven, 2003, p. 389-401.

“Astrale conjuncties en overdrachten van soevereiniteit: successen en avatars van een Iraanse theorie in de islam”, in C. van Ruymbeke (red.), “Maar hoe kan iemand Perzisch zijn? Iraanse elementen in het Oosten en in het Westen”, Liber Amicorum Annette Donckier de Donceel, Leuven, 2003, p. 51-62.

“De twaalf Olympische goden in de Aeneis”, in Res Antiquae, 2, 2005, p. 207-236.

“The Colossus of Rhodes: Ancient Texts and Modern Representations”, in C. Ligota – J.-L. Quantin (red.), Seminars over de geschiedenis van de wetenschap: een selectie van artikelen uit: het gehouden seminar over de geschiedenis van de wetenschap jaarlijks aan het Warburg Institute (Oxford-Warburg Studies), Oxford – Londen, Oxford University Press – The Warburg Institute, 2006, p. 39-73.

“Il numero geometrische di Platone”, in Platone, La Repubblica, traduzione e commento a cura di Mario Vegetti, vol. VI (“libro VIII-IX”), Bibliopolis, 2005, p. 169-187.

“Spiegels en lichtspelen in de encyclopedie van de Broeders van Zuiverheid”, in D. De Smet – G. de Callataÿ – M. Sebti (red.), Spiegel en kennis: de overdracht van een platonisch thema, van de Alexandrijnen tot Arabisch-islamitische filosofie, Proceedings of the International Symposium of Leuven – Louvain-la-Neuve van 17 en 18 november 2005 (Oude en Middeleeuwse Filosofie), Leuven, 2006, p. 189-201.

“Wereldcycli en geologische veranderingen volgens de Ikhwân al-Safâ'”, in P. Adamson (red.), In the Age of al-Farabi: Arabische filosofie in de vierde / tiende eeuw. Proceedings of the Conference gehouden aan het Institute of Classical Studies en het Warburg Institute (Londen, 19-21 juni 2006), Warburg Institute Colloquia, 12, Londen-Turijn: The Warburg Institute-Nino Aragno Editore, 2008, p. 179-193.

“De classificatie van kennis in de Rasâ'il”, in N. El-Bizri (red.), The Ikhwân al-Safâ' en hun Rasâ'il. An Introduction, Oxford: Oxford University Press in samenwerking met The Institute of Ismaili Studies, 2008, p. 58-82.

“Trivium en quadrivium in de islam: contrasterende trajecten”, in G. de Callataÿ – B. Van den Abeele (red.), Een licht van elders: erfenissen en openingen in de encyclopedieën van het Oosten en het Westen in de Middeleeuwen, Proceedings of de internationale conferentie gehouden in Louvain-la-Neuve van 19 tot 21 mei 2005, Turnhout: Brepols, 2008, p. 1-30.

“The Sabeans of Harrân in the work of Yves Marquet”, verschijnend in A. Caiozzo – J.-P. Boudet, N. Weill-Parot (red.), Picatrix, beeld en magie, Proceedings of the conference gehouden in Parijs , 11 en 12 mei 2007, Parijs: Librairie Honoré Champion, 2011, p. 41-56.

“Kishwâr-s, planeten en koningen van de wereld: het Iraanse substraat van de Arabische geografie, door het voorbeeld van de Ikhwân al-Safâ'”, verschijnt in XXX.

Huidige activiteiten

2007 - Professor Islamitische Studies, Instituut voor Oosterse Studies, Katholieke Universiteit Leuven

Zoek op de site

Zoekopdracht