Sven Dupre

Contact details

Adres Instituut voor Kunstgeschiedenis, Freie Universität Berlin, Max Planck Instituut voor Wetenschapsgeschiedenis, Boltzmannstraße 22, 14195 Berlijn


Biografie


Onderzoeksveld
Geschiedenis van de wetenschap

Opleiding Licentiaat in de Geschiedenis van de Wetenschappen (Universiteit Gent, 1997), GGS Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen (Universiteit Gent, 1999), Doctoraat in de Wijsbegeerte (Universiteit Gent, 2002)

Institutionele verbinding Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Gent

Titels en verantwoordelijkheden Geassocieerd lid, Nationale Commissie voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen

Activiteiten uit het verleden

Instituut en Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Florence (1998), Visiting Scholar, Centrum voor de Studie van Wetenschap en Technologie, Rice University, Houston (1999); Fellow, Max Planck Instituut voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Berlijn (2002-2003). Visiting Fellow, Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH) en afdeling Geschiedenis en Wetenschapsfilosofie, Universiteit van Cambridge (2008).

Publicaties

Werken

De Optica van Galileo Galilei: Interactie tussen Kunst en Wetenschap, Brussel, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, 2001, 283 p. (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Nieuwe Reeks, Nummer 5)

Renaissance Optics: instrumenten, praktische kennis en de toe-eigening van theorie, Berlijn, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, 2003, 112 p.

(Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 246)

(Als redacteur) Optica, instrumenten en schilderkunst, 1420-1720: reflecties op de Hockney-Falco-scriptie.

Leiden, Brill Academic Publishers, 2005, 214 p.

(Early Science and Medicine, 10 (2005) 2, p. 125-339; recensie in Nature, 15 december 2005, p. 916-917)


Artikelen

Galileo's telescoop en hemellicht.

Tijdschrift voor de geschiedenis van de astronomie, 34 (2003), p. 369-399

De dioptrie van refractieve wijzerplaten in de zestiende eeuw.

Nuncius, 18 (2003), p. 39-68

Ausonio's spiegels en Galileo's lenzen: de telescoop en praktische optische kennis uit de zestiende eeuw.

Galilaeana: Journal of Galilean Studies, 2 (2005), p. 145-180

Optica, afbeeldingen en bewijsmateriaal: Leonardo's tekeningen van spiegels en machines, in DUPRÉ (Sven) (red.), Optica, instrumenten en schilderkunst, 1420-1720: reflecties op de Hockney-Falco-scriptie.

Leiden, Brill Academische Uitgevers, 2005, p. 211-236.

(Early Science and Medicine, 10 (2005) 2, blz. 125-339)

De Hockney-Falco-scriptie: beperkingen en kansen, in DUPRÉ (Sven) (red.), Optica, instrumenten en schilderkunst, 1420-1720: reflecties op de Hockney-Falco-scriptie.
Leiden, Brill Academische Uitgevers, 2005, p. 125-136.
(Early Science and Medicine, 10 (2005) 2, blz. 125-339)

Visualisatie in Renaissance-optica: de functie van geometrische diagrammen en afbeeldingen bij de overdracht van praktische kennis, in KUSUKAWA (Sachiko) en Maclean (Ian) (red.) Kennis overdragen: woorden, afbeeldingen en instrumenten in het vroegmoderne Europa.

Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 11-39

Bijdragen aan conferenties, seminars

(Met Michael Korey) Het gebruik en hergebruik van optische instrumenten: kennis creëren in de Dresden Kunstkammer, in Grob (Bart) & Hooijmaijers (Hans) (red.), Wie heeft wetenschappelijke instrumenten nodig?

Leiden, Museum Boerhaave, 2006, p. 75-80

De optica van Ettore Ausonio: Instrumentontwerp en optica in het zestiende-eeuwse Italië, in SALDAÑA (Juan José) (red.), Wetenschap en culturele diversiteit: Proceedings van het XXI Internationale Congres voor de Geschiedenis van de Wetenschap.

Mexico-Stad, Universidad Nacional Autonoma de Mexico en Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnologia, 2005, p. 475-491


Elektronische publicaties

Galilei en Kunst in De Poorter (John) (red.), De Val van Galilei, http://www.devalvangalilei.be , 2002, met steun van Arteveldehogeschool, Centrum Informatieve Spelen, Vlaamse Regering

Huidige activiteiten

Onderzoeksdirecteur Instituut voor Kunstgeschiedenis, Freie Universität Berlin, Max Planck Instituut voor Wetenschapsgeschiedenis

Seminarie Geschiedenis van de wetenschap: concepten, methoden, problemen; Problemen uit de eerste wetenschappelijke revolutie: van Copernicus tot Newton in postdoctorale studies in logica, geschiedenis en wetenschapsfilosofie, Universiteit Gent

Belangrijkste werk in uitvoering

Coördinator, FWO-Onderzoekgemeenschap 'Kenniscirculatie in de vroegmoderne wetenschappen' (2006-2011),

http://www.circulatingknowledge.ugent.be

Zoek op de site

Zoekopdracht