Maarten Van Dyck

Biografie

Adres

maarten.vandyck@ugent.be

Onderzoeksveld

Opleiding

– Doctor in de Wijsbegeerte, 16 mei 2006 (Proefschrift: “Een archeologie van Galileo's bewegingswetenschap”).
– Licentiaat in de Wijsbegeerte: Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap (Universiteit Gent), 20 september 2001, met grote onderscheiding.
-Licentiaat in de Natuurkunde: Universiteit Gent, 1 juli 1998, met onderscheiding.

Institutionele verbinding

Universiteit van Gent, België

Activiteiten uit het verleden

01/01/2001 – 30/09/2002:
Wetenschappelijk medewerker op het GOA project Ontwikkeling van adaptieve logica's voor de studie van centrale onderwerpen in de hedendaagse wetenschapsfilosofie. Naar een nieuwe formele wetenschapsfilosofie.

01/10/2002 – 30/09/2006:
Aspirant FWO, project: Naar een geïntegreerd model voor de relatietheorie-experiment en de fysica.

01/10/2006 – 30/09/2009:
Postdoctoraal onderzoeker FWO, project Machines in nattigheid, filosofie, technologie ca. 1600.

Publicaties

Artikelen

Artikelen in peer-reviewed boeken en tijdschriften:

Weber E. & M.Van Dyck (2001). Adaptieve logica en dekkende wetsuitleg. Logica en analyse 173-174-175 (verschenen in 2003), blz. 237-254.

Weber E. & M. Van Dyck (2002). Eenmaking en uitleg. Een commentaar op Halonen & Hintikka en Schurz. Synthese 131, blz. 145-154.

Meheus J., L. Verhoeven, M. Van Dyck & D. Provijn (2002). Ampliatieve adaptieve logica en de basis van op logica gebaseerde benaderingen van ontvoering. In Magnani, L., NJ Nersessian & C. Pizzi (red.) Logische en computationele aspecten van modelgebaseerd redeneren, Dordrecht: Kluwer Academic; blz. 39-71.

Van Dyck, M. (2003). De rollen van één gedachte-experiment bij het interpreteren van de kwantummechanica. Werner Heisenberg ontmoet Thomas Kuhn. Philosophica 72 (verschenen in 2005), blz. 79-103.

Van Dyck, M. (2004). Causale ontdekking met behulp van adaptieve logica. Naar een meer realistische heuristiek voor menselijk causaal leren. Logica en analyse 185-188 (verschenen in 2005), pp. 5-32.

Van Dyck, M. & E. Weber (2005). Cassirer's kritische idealisme. Een commentaar op Thomas Mormann. In Gillies, D. (red.) Wetten en modellen in Science, Londen: King's College Publishers; blz. 161-171.

Van Dyck, M. (2005). De paradox van conceptuele nieuwigheid en Galileo's gebruik van experimenten. Wetenschapsfilosofie 72, blz. 864-875.

Van Dyck, M. (2006). Zwaartekracht richting stabiliteit: Guidobaldo's Archimedisch-Aristotelische synthese. Geschiedenis van de wetenschap 44, blz. 373-404.

Van Dyck, M. (2007). Constructief empirisme zonder onderdeterminatie. In Monton, B. (red.) Beelden van empirisme. Essays on science and stances, met een antwoord door Bas C. van Fraassen, Oxford: Oxford University Press, pp. 11-33.

Leuridan, B., E. Weber & M. Van Dyck (2008). De praktische waarde van valse correlaties: selectief versus manipulatief beleid. Analyse 68, blz. 298-303.

Van Dyck, M. (2009). De epistemologische grondslagen van de wet van de hefboom. Studies in geschiedenis en wetenschapsfilosofie 40, pp. 315-318.

Van Dyck, M. (2009). Dynamiek van de rede en het Kantiaanse project. Wetenschapsfilosofie 76, blz. 389-400.

Van Dyck, M. (20XX). Over de aard van de (natuurlijke) cirkelbewegingen van Galileo. Te verschijnen in Foundations of Science.

Van Dyck, M. (20XX). “Argumentandi modus huius scientiae maximè proprius...”
Guidobaldo's mechanica en de kwestie van wiskundige principes. Te verschijnen in D. Bertoloni-Meli, A. Becchi, & E. Gamba (eds.) Guidobaldo del Monte.

Van Dyck, M. (20XX). Het conflict tussen Galileo Galileï en de illegale kerk. Te verschijnen in D. Praet & N. Grillaert (red.) Geloof en Wetenschappen. Gent: Academia Press.

Van Dyck, M. (20XX). Causaliteit en behoud. Elementen van de nieuwe metafysica achter de mathematisering van de natuur in de zeventiende eeuw. Te verschijnen in K. Verelst & W. Christiaens (red.) Identiteit en structuur.

Als redacteur:

Heeffer, A. & Van Dyck, M. (red.) (2010). Filosofische aspecten van symbolisch redeneren in de vroegmoderne wiskunde. Collegepublicaties, Londen.

Volume van Foundations of Science, over “concepties van ruimte en tijd in de zeventiende eeuw”, samen met K. Verelst (in druk).

Volume van Foundations of Science, over “filosofische aspecten van symbolisch redeneren in de vroegmoderne wetenschap, filosofie en wiskunde”, samen met A. Heeffer (in voorbereiding).

Huidige activiteiten

Vanaf 01/02/2009: ZAP, wijsbegeerte docent, UGent.

Zoek op de site

Zoekopdracht