1978 – n°4 – décembre

DE LA PAROLE A L’ECRIT

Essai sur l’oralisme

Francis M. Rodegem
Docteur en linguistique (Louvain)
Docteur en ethnologie (Paris)

Samenvatting

VAN HET GESPROKEN NAAR HET GESCHREVEN WOORD

De overgang van de oraliteit naar het scripturaire beschaving is een van de fundamentele omwentelingen die het versnellingsproces van de technische vooruitgang hebben mogelijk gemaakt. De taal, instrument zowel van het handelen als van de socialisatie, is een determinerende faktor geworden in het reflexieproces. De opkomst van het geschrevene verwekt ter zelfdertijd het ontluiken van het individualisme en de opstapeling van de kennis.

Abstract

FROM SPOKEN TO WRITTEN WORD

The transition from speach to writing is one of the capital changes which made acceleration of technical progress possible. Language as a tool for action and socialisation becomes an instrument for thinking. The appearance of writing gives raise to individualisme and at the same time to accumulation of knowledge.

Rechercher sur le site

Rechercher