Frans Lox

Biografie

Onderzoeksgebied: Veiligheid van verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken. LCA van verpakkingen.

Opleiding: doctor in de scheikundige wetenschappen.

Lic. In de moleculaire biologie ; Lic. Aggreg. H.S.O.

Verbonden met een instelling

Universiteit Gent tot jan. 1995

VUB tot Jan. 2000

Titels en verantwoordelijkheden: Prof. Em. ULB ; Ere-Directeur EG ; Ere Sec. Generaal van IAPRI ; Ere-Voorzitter Belg. Uerp. Inst.

Activititen in het verleden

Prof. aan de ULB – Ere-Voorzitter-stichter – BIWT.

Direkt. Museum Geschiedenis van de Wetenschappen Univ. Gent.

Publicaties et Colloquia

Werken
Packaging design decisions, a technical guide, DEStech Publications, Inc. (Lancaster USA), Roland ten Klooster, Ph.D., Dr. Ir. / Frans Lox, Em. Ph.D., Dr. / Ton Schilperoord, Ir. Pag. 399, 2019

Zakboek Verpakkingen, uitgever: Reed Business (NL) , Prof. Dr. Ir. R. ten Klooster/ Prof. Em. Dr. J. M. Dirken, Eur Ing. /Prof. Em. Dr. F. Lox / Ir. A.A. Schilperoord. Pag. 894,2008

L CA. van Verpakkingen, 2003
Packaging and Ecology, 1994
Verantwoorde Verpakking,1984

Gemeenschappelijke werken: Zakboek Verpakkingen (2008) (4 redactieleden en auteurs)

Artikelen

Over migratie verschijnselen bij Verpakkingen.

Over geschiedenis der Wetenschappen o.a. G. Sarton, Joh. Beekmann.

Bijdragen aan colloquia & seminaries

Organisator van Colloquia, Symp., Int. Congres.

Organisator tentoonstellingen Geschied. Der Wetenschappen : verschillende themata.

Huidige activiteiten

Lopende werkzaamheden:Emeritus

Rechercher sur le site

Rechercher