Beginpagina > Voorstelling > Voorstelling

Voorstelling

"L'homme de Vitruve" (1492) dessiné par Léonard de Vinci Het Nationaal centrum voor de Geschiedenis
van de Wetenschappen (NCGW) werd in 1958 opgericht. Aanleiding was de enthousiaste sfeer van de wereldtentoonstelling te Brussel.

Het centrum is een vzw die tot doel heeft een ruimere deelname aan het onderzoek van de geschiedenis van de wetenschappen te bevorderen ( zie art.2 ).

Gedurende meer dan 50 jaar hebben het NCGW en zijn leden bijgedragen tot de uitbouw van de geschiedenis van de wetenschappen in België met publicaties van studies, inventarissen en wetenschappelijke bibliografieën, en ook door het organiseren van colloquia en tentoonstellingen.

De actuele doelstellingen weerspiegelen nog steeds dezen van de oprichters:

Hoogstaande wetenschappelijke bijdragen zorgen ervoor dat aan vorsers op het terrein van de geschiedenis van de wetenschappen de adequate instrumenten worden aangereikt.
Door de vulgarisatie van de geschiedenis van de wetenschappen en de gebruikte technieken wordt de wereld van de onderzoekers en het grote publiek overbrugd.

Het NCGW biedt tevens volgende diensten aan:
- Publicaties
- Een jaarlijkse bibliografie met betrekking tot de geschiedenis van de wetenschappen, de geneeskunde en de technieken.
- Toegang tot de bibliotheek.
- Pedagogische begeleiding voor scholen en diensten van permanente vorming (geleide bezoeken, didactisch materiaal, begeleid museumwerk).info visites 370411

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française