Beelden van Geleerdheid. Kunst en wetenschap in de tijd van BruegelTijdens de zestiende eeuw verspreidde de natuurwetenschappelijke kennis zich snel onder een steeds breder publiek van verzamelaars, kunstenaars, boekdrukkers en geleerden. Op het kruispunt van materiële cultuur, commerciële belangen en intellectuele nieuwsgierigheid vermengden zich nieuwe vormen van kennis met meer traditionele opvattingen. Kennis kreeg gestalte onder de vorm van botanische tuinen en kunstkamers, en werd afgebeeld in natuurhistorische compendia. Beeldende kunsten speelden een cruciale rol in de beschrijving en interpretatie van dit nieuwe culturele landschap.

In het kader van de vieringen rond Bruegel organiseert het Belgische Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen een bijzonder symposium gewijd aan de relatie tussen Bruegel en de geleerde wereld. Hoe betrok Bruegel het nieuwe wereldbeeld in zijn werk? Hoe vormt zijn oeuvre een weerspiegeling van of een commentaar op het wetenschappelijk werk van humanisten en natuurfilosofen? Meer algemeen gaat het symposium ook in op de relatie tussen de beeldende kunsten en de cultuur van nieuwsgierigheid als startpunt van de wetenschappelijke revolutie van de 17de eeuw.

During the sixteenth century, knowledge of the natural world spread rapidly among a growing audience of collectors, artists, printers, and philosophers. At the crossroads of material culture, commercial interests and intellectual pursuits, new forms of knowledge mixed with more traditional ways of understanding. Knowledge materialized in the form of botanical gardens, cabinets of curiosity, and an array of illustrated natural history books. It also permeated the world of art and inspired artists and artisans to articulate an often emblematic world view.
The visual arts played a crucial role in the description and interpretation of the new cultural landscape. Recent scholarship has shown how paintings and engravings reflected the preoccupations of collectors and philosophers in bringing order to the amassed wealth of material objects – and in doing so, to the natural world itself. As epistemological standards had to be adapted in order to make sense of the profusion of real and invented natural objects, also aesthetical standards were under pressure to make up new pictorial conventions and to reconsider the relationship between nature and art. Artists were by no means passive interpreters of this early ‘scientific renaissance’, but active participants in a world of wonder and awe.
In the wake of the 2019 Bruegel celebrations, the Belgian National Centre for History of Science organizes a special symposium to discuss Bruegel’s relation to the world of learning. In which ways did Bruegel incorporate the new knowledge into his work? How does his work reflect or comment on the more scholarly activities of humanists or philosophers? More broadly, the symposium will address the relationship between the visual arts and the culture of curiosity that marked the beginning of the scientific revolution of the seventeenth century.


Programma

9.00-9.20 Welcome and coffee

9.20-9.30 Denis Diagre-Vanderpelen (CNHS), Opening welcome

9.30-9.45 Geert Vanpaemel (KU Leuven), Introduction

9.45-10.15 Thea Vignau-Wilberg (Staatliche Graphische Sammlung, München), Science in Art – Art in Science: Natural history in transition

10.15-10.45 Coffee

10.45-11.15 Lieve Watteeuw (KU Leuven, Illuminare, Centre for the Study of Medieval Art), Pieter Bruegel’s drawing methods

11.15-11.45 Maarten Bassens (KBR) The Language of Knowledge. Reinterpreting Bruegel’s Prints Through Latin Phrases and Typographical Additions

11.45-12.15 Wouter Bracke (ULB/KBR), Bruegel and cartography

12.15-14.00 Lunch - Visit of the exhibition

14.00-14.30 Koenraad van Cleempoel (Universiteit Hasselt), The Virtue of Temperance; Bruegel’s doubts on modern science and technology

14.30-15.00 Coffee

15.00-15.30 Baudouin Van den Abeele (UCLouvain), "Insidiosus auceps", l’oiseleur sous un mauvais jour: une perspective historique sur les techniques de chasse chez Pierre Bruegel

15.30-16.00 Christiaan Sterken (Vrije Universiteit Brussel), Bruegel’s winter landscapes: some reflections on climate change

Organisation - Organisatie: Centre National d’Histoire des
Sciences - Nationaal Centrum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen.
With the support of - Avec le soutien de - Met de ondersteuning van:


Free entrance, preferred registration:
Entrée libre, inscription souhaitée:
Vrije ingang, gewenste inschrijving:

astrolabium@astrolabium.be
02/519.56.12

Address - Adresse - Adres:
KBR
28 Mont des Arts
1000 Bruxelles
Royal Sky Room 1 (Panorama), 6e étage.info visites 347136

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française