n°1 - mars

BELGISCHE HISTORISCHE PLAATSEN, MONUMENTEN, MUSEA
EN VERZAMELINGEN BETREFFENDE DE GESCHIEDENIS
VAN DE TECHNIEK EN DE INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE


Technologia Bruxellensis beoogt in deze rubriek, naarmate de evolutie van haar onderzoek vordert, een voorstelling te geven van het Belgisch patrimonium inzake de geschiedenis van de techniek en de industriële archeologie.

HET MUSEUM VAN POSTERIJEN TE BRUSSEL


door
A. CLOOTS, conservator
Museum van Posterijen en Telecommunicatie
Grote Zavel, 40, 1000 Brussel
Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10u tot 16u, op zon- en feestdagen van 10u tot 12u30
De toegang is gratis.

Foto Museum van Posterijen Photo Musée des Postes
Het vervaardigen van de drukcilinder.
Réalisation du cylindre d’impression.

ACTIVITEITEN
Permanente tentoonstellingen
Het Museum exposeert permanent een selectie voorwerpen en documenten die betrekking hebben op de postgeschiedenis en op de toegepaste technieken inzake buslichtingen, vervoer en uitreiking van de briefwisseling.
De afdeling "Filatelie" geeft een overzicht van de evolutie van de technieken die toegepast werden bij het drukken van postzegels : diepdruk, typografie, heliogravure en het gecombineerd procédé. De bezoeker kan er zich eveneens rekenschap geven van de vooruitgang op gebied van mechanische frankering en van de afstempeling.
De volledige verzameling postzegels sedert 1849 door België uitgegeven alsmede verschillende afstempelingen en postmerktekens zijn in deze afdeling uitgestald.

Tijdelijke tentoonstellingen
Om de drie maanden wijdt het Museum een tentoonstelling aan postzegels uitgegeven door een land dat deel uitmaakt van de Wereldpostunie.

MOGELIJKHEDEN INZAKE OPZOEKINGEN
De gespecialiseerde bibliotheek van het Museum bevat talrijke Belgische en buitenlandse werken, studies, tijdschriften en catalogi die van dinsdag tot en met vrijdag van 10u tot 16u kunnen geraadpleegd worden. (feestdagen uitgezonderd.)
Men kan er tal van inlichtingen vinden betreffende de filatelie, de marcofilie en de postgeschiedenis en o.a. aangaande de evolutie van de brievenpost van bij het begin tot in onze tijd van intensieve mechanisering van de sorteercentra en van de belangrijke uitreikingskantoren.info visites 306267

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française