12(2)

(ALGEMEEN RIJKSARCHIEF BRUSSEL,
KERKREGISTERS, GEETBETS nr. 1, f° 114 v°, akte 154)

Die 20 Augusti coepit hic nos allambere pestis mortua filia Balduini van Aelst et uxore eius statim impetita subnato in inguinibus carbone. Die 26 quae erat dominica D. Bartholomeus Grootloon sub vesperam conspecto Balduino per hortum ambulante consternatus. Ecce (inquit) ille homo adhuc comparet hic ! Interdicendum ei esset communitate et similia proferendo alia testabatur satis consternationem suam. Eadem hebdomada quadam nocte vehementer in somnis fuit exterritus. Somnians se correptum peste. Nocte deinde inter sabbatem et dominicam XIIIam pentecostes correptus fuit quodam horrore frigido et coepit male valere. Illo mane reddidit urinam instar atramenti atram. Celebravit raptim primum sacrum. Deinde jussit sibi aperiri venam in brachio dextro decubuitque illo die graviter, sanguis coagulatus statim ater fuit instar carbonis. Sub vesperam visus est melius habere sequenti mane quae erat tertia Septembris peius ille fuit ; admotae sunt cucurbitulae, nihil fuit levamenti. Sub noctem circa horam nonam condidit testamentum. Confessus est ut potuit generaliter tantum et accepta absolutione cum fauces non paterent, inunctus est. Inter decimam et undecimam dum ei superleguntur commendationes animae cum vomita saniei exspiravit.
Et statim apparuerunt in femore dextro, ad utramque axillam et in pede altero circa magnum digitum lividi colores et ordinaria signa pestis.

Post duas vero horas totum corpus plenum fuit nigris pustulis. Jacuit abinde dies duos totos, usque ad quinctam septembris quando sepultus fuit in cœmiterio ad murum e regione chori paullo supra minorem januam, cum non toleraretur a Mairore et Communitate in templo sepeliri propter fetorem cadaveris iam triduani. Cum eo vero contumulata est proles parvula sororis eius Mariae. Requiescant in pace.

Die 10 septembris mortuus est alter filiolus maiornatus eiusdem Mariæ ex Ægidio vanden Born milite.

Vertaling :

Op 20 augustus (1629) begon de pest bij ons rond te waren door de dood van de dochter van Boudewijn van Aelst en zijn vrouw. Zij werd plots overvallen door de groei van een zwarte buil in de lies.

Op 26 - een zondag - werd H. Bartholomeus Grootloon’s avonds verschrikt door de aanblik van Boudewijn, die wandelde in zijn tuin. Kijk eens hoe die man eruit ziet, zei hij. Hij toonde zijn ontsteltenis voldoende door te zeggen dat hem omgang met anderen moest ontzegd worden en andere dingen meer. Dezelfde week nog werd hij op een nacht in zijn slaap hevig geschokt. Hij droomde dat hij aangetast was door de pest. De volgende nacht, tussen de zaterdag en de dertiende zondag na pinksteren werd hij gegrepen door koude rillingen en werd ziek. ’s Anderdaags urineerde hij zo zwart als inkt. Gauw droeg hij nog de eerste mis op. Dan gebood hij hem te aderlaten in de rechterarm en die dag ging hij zich ziek neerleggen en het gestolde bloed was onmiddellijk zwart als kool. ’s Avonds leek hij beter maar de morgen daarop - het was dan 3 september - was hij weer slechter. Er werden pompoenen aangewend, maar niets bracht baat. ’s Avonds rond 9 uur maakte hij zijn testament. Voor zover hij kon, sprak hij een algemene biecht en nadat hem de absolutie was gegeven werd hij, vermits hij niet kon slikken, gezalfd. Tussen 10 en 11 uur, tussen de laatste gebeden voor zijn zieleheil, stierf hij onder het braken van bedorven bloed. Onmiddellijk verschenen aan zijn rechterdij, aan zijn oksels en aan de linkervoet, aan zijn grote teen, loodkleurige tinten en de gewone tekens van de pest. Na 2 uur was heel zijn lichaam vol met zwarte puisten. Dan lag hij nog twee dagen, tot 5 september, als hij begraven werd op het kerkhof bij de koormuur, een weinig voorbij de kleine poort, vermits de Meier en de bevolking niet zouden toelaten dat hij begraven werd in de kerk omwille van de stank van een lijk van reeds drie dagen. Met hem werd het wichtje van zijn zuster Maria begraven. Dat zij in vrede rusten.

Op 10 september stierf het andere en oudere zoontje van dezelfde Maria, geboren uit (haar verbintenis met) Gillis vanden Born, soldaat.

[1 Elkhadem ; Jean Pelseneer ; technologia, Vol. 8, n°2, pp. 46-50,1985.

[2On lui doit la découverte de l’élément francium.

[3 Vol. 4, p. 425 ; P.U.F. 1964

[4. Coll. Marabout Université ; p. 83, 1972.

[5 J. Pelseneer : « La psychologie du savant de génie » (Janus, LI, 1, 1964 ; pp. 62-64).

[6 Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles, Genève, 1873 ; 2e édition, 1885.

[7On lui doit la découverte de l’élément francium.

[8J. Pelseneer : « van Velden » (Biographie nationale publiée par l’Académie royale de Belgique, t. 26, 1936-1938, col. 562-567).

[9 De même, son cadet de cinq ans, l’illustre historien des religions Franz Cumont (1868-1947) sera amené à faire une carrière prestigieuse à l’étranger. Il n’est pas hors de propos de rappeler que Maeterlinck figure à l’Index-opera omnia-depuis 1914.

[10 Des travaux d’histoire de l’astronomie, datant de la fin du 19e siècle, ont montré que l’étoile de Bethléem était en réalité, soit une conjonction de planètes, soit une supernova.

[11A l’occasion de la grève des médecins (avril 1964), il a été constaté que le nombre de médecins en Belgique n’était pas connu même de façon approximative.

[12 Les Feuilles d’Automne ; XL.
On se peut s’empêcher de constater ici que les deux Résistances nées spontanément au cours des deux occupations de 1914-1918 et 1940-1944, sont dépourvues de tout caractère intellectuel. Ces deux mouvements, riches souvent de sacrifices sublimes, furent parfois animés par des intellectuels ou des universitaires en vue. Mais, typiquement, ce qui manqua à ces deux Résistances, c’est un visage intellectuel.

[13La population belge ne représente que 0,3% de la population du monde, mais elle assume 3,5% du commerce mondial.

[14 L’IRSIA a consacré aux seules recherches agronomiques 132 millions en 1963 ; 54 centres de recherches agronomiques étaient subsidiés, avec un personnel s’élevant à environ 600 personnes dont 170 diplômés de l’enseignement supérieur.

[15La totalité des crédits pour l’exercice 1963 accordés par l’Etat pour la recherche scientifique s’élevait à 4.539 millions. En outre, le financement de la recherche appliquée est assuré par l’industrie elle-même, qui y consacre plus de 2 milliards.

[16En 1962, les Etats-Unis ont consacré à la recherche 3% du produit national brut, la Grande-Bretagne 2,5%, et la France 1,5% : nouvel exemple de la supériorité scientifique des nations protestantes.

[17L’effectif du corps enseignant de l’université libre de Bruxelles a doublé au cours des 5 dernières années.

[18Quelle est, après plus de 4 siècles, l’utilité du système de Copernic (1543) ou, après un demi-siècle, celle de la relativité générale ?

[19L’accueil si généreux réservé aux étudiants de l’Université libre de Bruxelles après la suspension des cours en 1941, par les autres établissements d’enseignement supérieur et tout particulièrement par l’Université catholique de Louvain, atteste la solidarité du monde intellectuel belge ; l’occupant a contribué à cimenter l’union de nos universités.

[20En 1963, aux yeux du Conseil National de la Politique Scientifique, les orientations privilégiées concernaient les quatre domaines suivants : biologie moléculaire, recherche spatiale, génétique humaine et enzymologie médicale.

[21 Voir J. Pelseneer : « En marge de l’affaire Chasles » (Le Flambeau, 38e ann., 1955, N° 3, pp. 315- 318).

[22H. Van Werveke, De Zwarte Dood in de zuidelijke Nederlanden (1349-1351), Med. KVAWLSK, KI. der Letteren. jg. XII. N°3, 1950, p.4.

[23 The plague reconsidered. A new look at its origins and effects in the 16th. and 17th. Century England, Local Population Studies, Stafford 1977 p. 6- 7. Met hartelijke dank aan collega L. Danhieux die ons zijn exemplaar van deze studie ter beschikking stelde en met wie wij, tot ons profijt, deze bijdrage bespraken. Onze dank gaat oak naar collega H. Coppens die ons de inzage van de oorspronkelijke tekst vergemakkelijkte.

[24
N. Greslou, La peste en Savoie (aux XVIe et XVIIe siècles) Chambéry, 1973, (Mémoires et Documents publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie, tome LXXXV) p. 20 : « Nous pouvons parler comme de celle de 1630 d’une peste « européennne ». Le fléau en effet, entre les années 1628 et 1632, ravagea pratiquement la plus grande partie de l’Europe, cette épidémie restant liée à la guerre de Trente-Ans ».

[25C. Bruneel, La mortalité dans les campagnes : le duché de Brabant aux XVIIe et XVIIIe siècles. Louvain, 1977 - (Université de Louvain. Recueil de travaux d’histoire et de philologie 6e série, fascicule 10 et fasc. 10*, p. 207- 317.

[26 Idem, ibidem, p. 488-497.info visites 243481

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française