Hendrik Deelstra

Biografie

Onderzoeksgebied: Geschiedenis van de Scheikunde en de Farmacie in België in de 19 en 20 e eeuw

Opleiding: Doctor in de wetenschappen (groep scheikunde)

Verbonden met een instelling: Universiteit Antwerpen

Titels en verantwoordelijkheden: Emeritaat

Activititen in het verleden:Voedselchemicus

Publicaties et Colloquia

Werken: http://anet.ua.ac.be/acadbib/ua/02821

Huidige activiteiten

Lopende werkzaamheden
Klinische chemie in de opleiding tot apotheker in België
En verschillende bijdragen vioor het Nationaal Woordenboek

Onderzoek:ideminfo visites 221229

     COCOF
                      Avec le soutien de la Commission
                           communautaire française